Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

↓ sidens fod → Oversigten

Georg Philipp Telemann
(1681-1767)

»Det getreue Music-Meister«

© Peter Ryom

Til de egenskaber, som gør alle ringeagtende, fordømmende og afvisende udsagn om Georg Philipp Telemann til skamme, hører hans bestræbelser på og evne til at lære sine samtidige at dyrke musik i praksis. Denne side af hans virke kom bl.a. til udtryk i samlingen Harmonischer Gottesdienst (1725), der er skrevet for små, uprætentiøse besætninger, som ikke stillede uoverstigelige krav til de udøvendes færdigheder. Med det formål at stille øvelsesstykker til rådighed for interesserede udgav han desuden på eget forlag hver fjortende dag i årene 1728-29 en samling på i alt 25 »lektioner« under den ovennævnte fællestitel.

Samlingen består af stykker af meget vekslende karakter: enstemmige og flerstemmige, ensatsede og flersatsede, instrumentale for mange forskellige besætninger, vokale skrevet til kirkelige og verdslige tekster osv. Hovedparten var skrevet af ham selv, men han inddrog en række egnede værker af andre, samtidige komponister, bl.a. af Johann Sebastian Bach (kanon BWV 1074) og af violinisten Johann Georg Pisendel. En detaljeret oversigt over indholdet findes i bind 1 af Martin Ruhnkes fortegnelse over Telemanns instrumentalværker (TWV), s. 242ff. Oversigten omfatter 68 numre, men da adskilige af værkerne, f.eks. sonater og suiter, består af mange satser, giver dette tal ikke noget fyldestgørende indtryk af samlingens reelle omfang.

Der getreue Music-Meister er i øvrigt af nogle blevet betegnet som »historiens første musiktidsskrift«, men dette er vildledende, for bortset fra det udførlige forord (der er gengivet i den ovennævnte fortegnelse) indeholder den ingen tekster. Den originale udgave kan ses her.

↑ sidens top


Forside Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Siden opdateret 2. juni 2022