Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

→ Værkfortegnelser ↓ sidens fod

Fortegnelser over Antonio Vivaldis værker

Peter Ryom: Antonio Vivaldi. Thematisch-systematisches Verzeichnis seiner Werke (RV), Breitkopf & Härtel, Wiesbaden, 2007

Fortegnelsen, der omfatter 809 numre, viderefører værknummereringen i Verzeichnis der Werke Antonio Vivaldis. Kleine Ausgabe, Deutscher Verlag für Musik, Leipzig, 1974, 2. udgave 1979. Mens denne kun indeholder incipits af første sats, suppleret efter behov med incipits fra andre dele af værkerne, omfatter den endelige fortegnelse incipits fra alle satser, herunder alle arier, duetter, kor osv. fra vokalværkerne. Foruden oplysninger om titel, besætning, tekstforfatter, kronologi osv. indeholder fortegnelsen bibliografiske data, henvisninger til Ricordi-udgaverne (herunder den kritiske udgave med kildebeskrivelser) og bemærkninger af historisk art vedrørende bearbejdelser, ægthedsspørgsmål osv.

Systematisk er fortegnelsen disponeret således:

INSTRUMENTALVÆRKER
• A. Værker for 1 instrument og continuo: RV 1-53 (54-59 uægte)
• B. Værker for 2 instrumenter og continuo: RV 60-79
• C. Værker for flere instrumenter og continuo: RV 80-108
• D. Værker for strygere og continuo: RV 109-169
• E. Værker for 1 instrument, strygere og continuo: RV 170-504
• F. Værker for 2 instumenter, strygere og continuo: RV 505-548
• G. Værker for flere instrumenter, strygere og continuo: RV 549-580
• H. Værer for 1 eller flere instrumenter, 2 x strygere og continuo: RV 581-585
VOKALVÆRKER
• I. Messeled: RV 587-592 (586 uægte)
• J. Salmer fra Salmernes Bog: RV 593-609
• K. Lovsange (Magnificat): RV 610-611
• L. Diverse (hymner, sekvenser osv.): RV 612-622
• M. Solomotetter: RV 623-634
• N. Introduktioner: RV 635-642
• O. Oratorier: RV 643-645
• P. Diverse gejstlige værker: (RV 646-648 uægte)
• Q. Kantater for solostemme og continuo: RV 649-677
• R. Kantater solostemme, ledsagende instrumenter og continuo: RV 678-686
• S. Diverse verdslige værker: ingen kendte
• T. Serenataer: RV 687-694
• U. Operaer: RV 695-740
• V. Værker, der ikke kan indordnes: RV 741-750
• V. Værker fundet siden 1974: RV 751-809
ANHANG (uægte, tvivlsomme værker): RV Anh. 1-134

Før 1974 var Vivaldis værker flere gange forsøgt katalogiseret:

  1. Mario Rinaldi, Catalogo numerico-tematico delle composizioni di Antonio Vivaldi, Editrice Cultura Moderna, Roma 1945. Omfatter alle sider af Vivaldis produktion, men er både meget mangelfuld og beheftet med talrige fejl. Værkerne er betegnede med frit opfundne og tilfældige opus-numre.
  2. Marc Pincherle, Antonio Vivaldi et la musique instrumentale, bind 2: Inventaire thématique, Floury, Paris, 1948. Omfatter kun instrumentalværker, delt i tre afsnit: sonater, sinfoniaer og koncerter. De sidstævtne er ordnede efter tonearter (dvs. efter antal fortegn: C-dur/a-mol, G-dur/e-mol, D-dur/h-mol osv.). Der henvises til fortegnelsen med forkortelsen P.
  3. Antonio Fanna: Antonio Vivaldi. Catalogo numerico-tematico delle opere strumentali, Ricordi, Milano, 1972, revideret udgave 1986. Fortegnelsen omfatter kun de Værker, der blev udgivet af samme forlag under Malipieros ledelse (1947-72). De er inddelt i 16 grupper, der hver betegnes med F fulgt at et romertal og et løbenummer.

↑ sidens top


Forsiden Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Denne side opdateret 3. juli 2014