Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

→ Værkfortegnelser ↓ sidens fod

Fortegnelser over Mozarts værker

Den første fortegnelse over Mozarts værker blev udarbejdet i 1768 af faderen, Leopold Mozart. Den blev siden videreført af komponisten selv, der førte en Verzeichnüß aller meiner Werke vom Monath febraio 1784 bis Monath [ ]. Den slutter med frimurerkantaten »Laut verkünde unsre Freude«, der er dateret 15. november 1791, dvs. tre uger før hans død, 5. december.

Sandardfortegnelsen skyldes den østrigske musikforsker, botaniker, forfatter m.m. Ludwig von Köchel (1800-1877), der i 1862 udgav

Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke Wolfgang Amadé Mozarts nebst Angabe der verlorengegangenen, angefangenen, von fremder Hand bearbeiteten, zweifelhaften und unterschobenen Kompositionen.

På grundlag dels af de to første værklister fra 1768 og 1784-91, dels af dateringerne i et antal af Mozarts egne manuskripter kunne Köchel opstille værkerne i kronologisk orden. Dog har senere forskning nødvendiggjort ændringer i rækkefølgen; desuden er fragmenter og andre værker, der oprindeligt var anført i Anhang, blevet overført til hovedfortegnelsen. Ændringerne blev efterhånden offentligjort i nye, reviderede udgaver af fortegnelsen:

UdgaveÅrUdgivereBemærkninger
1
1862
Ludwig von Köchel 
2
1905
Paul von Waldersee 
3
1937
Alfred Einstein 
4
1958
Alfred Einsteinuændrede numre
5
1961
Alfred Einsteinuændrede numre
6
1964
Franz Giegling, Alexander Weinmann, Gerd Sievers
7
1965
Franz Giegling, Alexander Weinmann, Gerd Sieversuændrede numre
8
1983
Franz Giegling, Alexander Weinmann, Gerd Sieversuændrede numre

Köchels oprindelige værknummerering, som der henvises til med forkortelser som K, K., KV og K.V., er blevet bibeholdt, men ændringerne og tilføjelserne har nødvendiggjort indførelsen af dobbeltnummerering, der kan give anledning til forvekslinger. F.eks. anføres Concertonen i C-dur for to violiner K 190 som K 166b i Einsteins udgaver og som K 186E (ikke at forveksle med K 186e) i de seneste udgaver.

Antallet og arten af oplysninger, som Köchel-fortegnelsen giver for hvert enkelt værk, og måden disse er disponeret på, har siden dannet forbillede for adskillige videnskabelige fortegnelser over andre komponisters værker. Foruden løbenummer, titel, kompositionsår eller -dato, besætning og incipits for hver enkelt sats, indeholder fortegnelsen bibliografiske oplysninger om autografe manuskripter, håndskrevne kopier, originale og senere udgaver tillige med bemærkninger af historisk art som f.eks. egenhændige bearbejdelser eller spørgsmål om værkernes kronologiske placering. De anførte litteraturhenvisninger er nyttige, men ifølge sagens natur ikke altid tidssvarende.

Fortegnelsen dannede grundlag for den første samlede udgave af Mozarts værker (udkom 1876-1907), der af nærliggende grunde ikke optog fragmenter og tvivlsomme værker. Fra denne udgave stammer den almindelige, men ofte misvisende nummerering af symfonierne, klaverkoncerterne osv.

Som en hjælp til hurtig orientering i Mozarts omfattende produktion er de vigtigste oplysninger samlet i »Der kleine Köchel«, der ligeledes er udsendt i flere udgaver.

↑ sidens top


Forsiden Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Denne side opdateret 9. juni 2016