Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

→ Værkfortegnelser ↓ sidens fod → César Franck

Fortegnelser over César Francks værker

© Peter Ryom

César Franck forsynede sine værker med opusnumre, der er fordelt i tre serier:

 • Den første nummerering anvendte han til den musik, han komponerede i perioden fra 1834 til 1842.
 • Den anden nummerering betegner de kompositioner, der blev udgivet fra 1842 (dvs. fra de tre klavertrioer opus 1). I denne gruppe blev enkelte værker betegnet med det samme opusnummer (f.eks. op. 12, der både er Deuxième fantaisie for klaver FWV 17/CFF 15 og Messe à trois voix FWV 61/CFF 203).
 • Værker fra tiden efter ca. 1876, som ikke blev udgivet.

Denne usædvanlige fremgangsmåde har medført, at opusnummereringen ikke kan betragtes som oplysende eller anvendelig til entydig identifikation og benævnelse af værkerne. De opusnumre, der anvendes (f.eks. i forbindelse med indspilninger), stammer fra den anden serie.

• • •

Værkfortegnelser:

Ifølge Fauquet (se nedenfor) var César Francks søn Georges den første, der uarbejdede en fortegnelse over faderens værker (ikke udgivet). Sønnens oplysninger blev lagt til grund for en værkliste i La Grande Encyclopédie fra 1892. Siden har tre forfattere udgivet forskellige oversigter over værkerne:

 1. Vincent d'Indy, César Franck, Librairie Félix Alcan, Paris 1906, genoptrykt samme sted 1930, heri Catalogue des Œuvres de César Franck, s. 239-249
 2. Wilhelm Mohr, (1) Cäsar Franck. Ein deutscher Musiker, J. G. Gotta'sche Buchhandlung Nachfolger, Stuttgart 1942, heri Werkverzeichnis s. 281-293. - (2) Caesar Franck, Hans Schneider, Tutzing 1969, heri Werkverzeichnis s. 203-345.
 3. Joël-Marie Fauquet, César Franck, Fayard, Paris 1999, heri Catalogue des œuvres de César Franck, s. 845-929, med konkordanstabel s. 930-931.

Disse monografier omtales mere udførligt på denne side. Herunder behandles fortegnelserne:

Vincent d'Indy

Forfatteren oplyser i en kort indledende note, at fortegnelsen er så fuldstændig som muligt og er udarbejdet på grundlag af omfattende undersøgelser i biblioteker og forlagshuse. Manuskripter i Georges Francks besiddelse er ikke inddraget. Fortegnelsen, der oplyses kun at omfatte de originale versioner af værkerne, er anlagt i tabelform og værkerne er anført i kronologisk orden. Der er ingen incipits. De vigtigste kolonner indeholder: opusnumre (2. serie, nr. 1-22), kompositionsår, titel og besætning, tilegnelse og forskellige udgaver.

Wilhelm Mohr (1)

Fortegnelsen oplyses at bero på Vincent d'Indys værkliste, der dog har måttet korrigeres og suppleres på en række punkter. Som forgængerens liste er fortegnelsen kronologisk anlagt, og værktitlerne er anført i to spalter på henholdsvis tysk og fransk. Tilegnelserne er udeladt. Der er ingen incipits.

Wilhelm Mohr (2)

Fortegnelsen er systematisk anlagt og omfatter 97 numre fordelt på otte grupper. De enkelte numre betegnes med forkortelsen FWV (Franck-Werke-Verzeichnis), som dog ikke synes at blive anvendt i praksis. Derimod ses af og til henvisningen M brugt i diskografisk sammenhæng. De otte grupper er:

 1. Kammermusik: FWV 1-1
 2. Klavermusik: FWV 11-23
 3. Værker for harmonium eller orgel: FWV 24-42
 4. Orkesterværker: FWV 43-48
 5. Operaer: FWV 49-50
 6. Oratorier: FWV 51-54
 7. Kirkelige kompositioner: FWV 55-69
 8. Lieder: FWV 70-91
 9. Udgivelser og bearbejdelser af andres værker: FWV 92-97

De enkelte værker identificeres med original titel med eventuelt opusnummer og incipits til alle satser, efterfulgt af oplysninger af historisk art: dedikation, kompositionsår, oprindeligt forlag, andre udgivelser, eventuelle bearbejdelser osv. I flere tilfælde mangler incipit, hvilket skyldes, at det ikke har været muligt at finde et eksemplar af den pågældende udgave af værkerne. Denne oplysning tyder på, at forfatteren med udgangspunkt i sin ældre værkliste har anvendt de forskellige udgaver som kilde til nodeeksemplerne. Derfor omfatter fortegnelsen kun den musik, der er blevet trykt, dvs. en brøkdel af den musik, han vides at have komponeret, men dette omtales ikke i bogen. Det er i den sammenhæng bemærkelsesværdigt, at artiklen »César [!] Franck« i MGG (1955), der skyldes Wilhelm Mohr, omfatter en langt mere udførlig værkliste.
  Desuden savnes forskellige oplysninger, der normalt udgør en fast bestanddel af en tematisk værkfortegnelse. Hertil hører navnlig besætningsangivelser, som arbejdet med udgaverne let gav adgang til (de forekommer kun i forbindelse med de originale værktitler), årstal på samtidige udgaver (der ikke altid er identiske med kompositionsårene) og titlerne på en række samlinger (f.eks. Six pièces pour orgue). - De to incipits til Ave Maria FWV 57 og Tantum ergo FWV 58 er i øvrigt ombyttet ved en fejltagelse.

Joël-Marie Fauquet

Om fortegnelsen oplyser forfatterinden, at den er den mest komplette liste over César Francks værker, der hidtil er udgivet. Skønt den ikke er tematisk og tilmed er anlagt i tabelform, er den med 250 numre langt mere omfattende end Mohrs. Dog er det ikke ensbetydende med, at den er komplet; bl.a. er to af stykkerne i L'organiste, sektionen i G-dur/g-mol, udeladt og afsnittet kaldes »Cinq pièces«, skønt udgaven vitterligt indeholder de syv, som er anført hos Mohr. Pålideligheden af fortegnelsen lider også under et antal åbenlyse fejl (bl.a. forkerte henvisninger til FWV). Numrene er anført i en spalte med overskriften CFF (»Catalogue César Franck«). Som regel betegner et nummer ét værk, men der er undtagelser, bl.a. i den omtalte samling L'organiste, hvor hver gruppe på syv stykker er beteget med et nummer. I enkelte andre tilfælde har værkerne intet nummer. Fortegnelsen er inddelt i 15 grupper:

 1. klaver: CFF 1-26
 2. Firehændigt klaver eller klaver og harmonium: CFF 27-31
 3. Harmonium: CFF 32-48
 4. Orgel: CFF 49-107
 5. Kammermusik: CFF 108-124
 6. Orkester: CFF 125-130
 7. Klaver og orkester: CFF 131-137
 8. Sange (mélodies) for sangstemme og klaver: CFF 138-157
 9. Sangstemme solo med orkester: CFF 158-160
 10. Kor, duetter: CFF 161-172
 11. Kantater, oratorier: CFF 172 [sic]-187
 12. Messer, motetter, lovsang, enstemmig sang (plain-chant): CFF 188-228
 13. Operaer: CFF 229-232
 14. Bearbejdelser eller transskriptioner af andre komponisters værker: CFF 233-250
 15. Studieopgaver (Travaux d'école), uden nummerering.

Forskellige versioner af et værk betegnes med store bogstaver ved nummeret, mens klaverudtog eller bearbejdelser og transskriptioner angives med små bogstaver. De vigtigste kolonner indeholder foruden FWV- og opusnumre oplysninger om værktitel og tekstforfatter, toneart, besætning og bibliografiske oplysninger om manuskripter og trykte udgaver.

Se Introduktion til tematiske fortegnelser [PDF-format].

↑ sidens top


Forsiden Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Siden opdateret 2. december 2021