Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

→ Litteratur ↓ sidens fod → Fortegnelser over César Francks værker

Litteratur om César Franck
(udvalg)

© Peter Ryom
 • Vincent d'Indy, César Franck, Librairie Félix Alcan, Paris 1906, flere genoptryk, senest 1930
  Fremstillingen, der skyldes en af komponistens tidligere elever og som derfor bygger på personlig erindring, er præget af forfatterens utilslørede beundring for mesteren. Monografien indeholder en fortegnelse over hans værker.
 • Vilhelm Mohr, Cäsar Franck. Ein deutscher Musiker, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger, Stuttgart 1942
  Som det fremgår alene af undertitlen på monografien, bærer denne præg af de ideologiske-politiske forhold i Tyskland på udgivelsestidspunktet. Den lægger vægt på at vise Francks tyske afstamning. Det skal hertil bemærkes, at komponistens forfædres hjemsnavn i området mellem Aachen og fødebyen Liège efter dekret fra »Der Führer« skulle indlemmes i »Det tredje Rige« . Desuden er navnet konsekvent skrevet på tysk, Cäsar, og ikke på fransk, César (Fred K. Prieberg, Musik im NS-Staat, Fischer 1982, s. 368f). Ligeledes er værktitlerne oversat til tysk, hvor det var muligt, f.eks. omtales det symfoniske digt Les Eolides som »Die leichten Winde« og orgelværket Grande Pièce symphonique som »Große sinfonische Fantasie«. Også franske sangtekster et oversat. Såvel den biografiske som den musikalske del af fremstilling rummer adskillige værdifulde oplysninger og synspunkter.
 • Léon Vallas, César Franck, oversat (efter manuskript?) til engelsk af Hubert Foss, George G. Harrap, London etc. 1951 — La véritable histoire de César Franck, Flammarion, Paris 1955
  I den engelsksprogede udgave gør forfatteren rede for, at hans hensigt er at skildre César Francks liv og værk på en mere objektiv måde end forgængerne (Mohr er dog ikke nævnt). Fremstillingen, hvori komponistens musik omtales i takt med skildringen af hans levnedsløb, rummer mange værdifulde oplysninger. Den giver et godt og overskueligt overblik over sit emne. (Den franske udgave har jeg ikke set.)
 • Maurice Kunel, César Franck. L'homme et son œuvre, Éditions Bernard Grasset, Paris 1947
  En romanagtig fremstilling. Bogen indeholder i slutningen komponistens stamtavle, en oversigt over hans direkte efterkommere. Der er ingen værkliste.
 • Wilhelm Mohr, Caesar Franck, Hans Schneider, Tutzing 1969
  Den holdning til komponistens nationalitet, der afspejler sig i stavemåden af komponistens fornavn og til fransksprogede tekster i udgaven fra 1942, er ejedommelig nok bibeholdt (dog kaldes Les Éolides for »Die Äolssöhne« — skønt der er tale om Æolus' døtre!). Borset fra det indledende kapitel om César Francks afstamning, der er stærkt forkortet, er indholdet af tekstdelen det samme som i den ældre udgave. En væsentlig forbedring og forøgelse er den tematiske værkfortegnelse.
 • Joël-Marie Fauquet, César Franck, Fayard, Paris 1999
  Den mest omfattende og detaljerede fremstilling af komponistens liv og værk. Foruden værkfortegnelsen indeholder monografien forskellige lister og oversigter (litteratur, genealogi, koronologisk oversigt over opførelser i Société nationale de musique, subskribenter til klavertrioerne op. 1, fortegnelse over César Francks elever osv.

↑ sidens top


Forside Komponister Artikler Værklister PublikationerReformationen Diverse

Siden opdateret 18. december 2021