Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

→ Artikler ↓ sidens fod → Introduktion til Anton Bruckner

Anton Bruckner
(1824-1896)

»En ny version« af Symfoni nr. 3

© Peter Ryom

Bruckner komponerede sin tredje symfoni, af ham selv kaldt »Wagner-Symphonie«, i 1873. På grund af dens store omfang (den omfatter 2056 takter og er hans længste overhovedet) afviste Wiener Philharmonikerne at opføre den. Hovedsagelig af den grund fandt Bruckner det nødvendigt at ændre den, og hans første omarbejdelse i 1877 bestod navnlig i at afkorte den. Det betød dog ikke, at den blev vel modtaget i samtiden. Det var planlagt, at Johann Herbeck skulle opføre den i Wien den 16. december 1877, men han døde i oktober, hvorfor Bruckner selv måtte overtage dirigentstokken. Opførelsen blev en eklatant fiasko, ikke mindst fordi han var uerfaren som orkesterleder. Hans anden og sidste ommarbejdelse i 1889 førte til yderligere forkortelser, og opførelsen af den i Wien den 21. december 1890 med Wiener Philharmonikerne under ledelse af Hans Richter blev til gengæld en stor succes. Hertil kommer dels en ikke udgivet version med mindre ændringer fra 1874, dels en uægte version, som hans medarbejder og tidligere elev Franz Schalk stod for i 1890. Af den anden version udarbejdede Gustav Mahler en transskription for firehændigt klaver, udgivet i 1878. I øvrigt er den tredje den eneste af Bruckners elleve symfonier, der blev udgivet i partitur to gange i hans levetid, henholdsvis i 1878 og 1890.

Bruckners egne tre versioner af symfonien er blevet indspillet adskilige gange af forskellige dirigenter og med skiftende orkestre. Af indlysende grunde er de indbyrdes forskellige med hensyn til udtryk, tempo, temperament osv., men de afspejler på hver sin måde Bruckners vekslende forestillinger om værket. Også den uægte version fra 1890 er blevet indspillet flere gange, bl.a. af Hans Knappertsbusch med henholdsvis Wiener Philharmoniker og Berliner Philharmoniker i 1954 og af Gerd Schaller med Philharmonie Festiva i 2017.

CD-forside

I 2005 udsendte det østrigske pladeselskab Preiser Records en CD (pladenummer: PR 90715) med titlen »Anton Bruckner Symphony III Reloaded«, som oplyses at være Neufassung von Peter Jan Marthé. Indspilningen fandt sted live den 19. august 2005 i Stiftsbasilikaen i Skt. Florian, hvor Peter Jan Marthé selv dirigerede European Philharmonic Orchestra. Det nye i denne version er, at symfonien er blevet ændret på en række måder og derfor fremstår i en udformning, der groft afviger både fra Bruckners egne versioner og fra hans medarbejder Franz Schalks. Blandt Peter Jan Marthés indgreb falder den meningsløse ombytning af de to midtersatser straks i øjnene (Scherzoen er placeret før Adagioen ligesom i Bruckners ottende og niende symfonier). I Scherzoen er der indsat gentagelsestegn, som Bruckner ellers var gået bort fra, og desuden er instrumenteringen stedvis ændret ved tilføjelsen af forskellige instrumentale stemmer. Orkesterbesætningen blev udvidet med en kontrabastuba, som Bruckner først anvendte i den syvende symfoni fra 1883. Desuden er musikken omdannet ved udeladelsen af kortere eller længere afsnit og ved tilføjelsen af Peter Jan Marthés nykomponerede passager. Resultatet er en version, der i lighed med orgeltransskriptionen af symfonien er et unødvendigt indgreb i Bruckners musikalske univers, og som der er al mulig grund til at tage afstand fra.

Blandt foreliggende indspilninger af Bruckners symfonier anføres til orientering her nogle af dem, der omfatter en af de autentiske versioner af Bruckners »Wagner-Symphonie«:

      
  1. Version 1873: Rémy Ballot og Altomonte Orchester St. Florian. Liveoptagelse 23. august 2013 i Stiftsbasilikaen i Skt. Florian. ◊ Gramola 99044
  2. Version 1877: Thomas Zehetmair og Musikkollegium Winterthur. Optagelser 4.-6. april 2018. ◊ MDG 901 2090-6
  3. Version 1889: Marek Janowski og Orchestre de la Suisse Romande. Optagelse oktober 2011. ◊ Pentatone PTC 5786 449

Se i øvrigt Indspilninger af Bruckners symfonier

↑ sidens top


Forside Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Siden opdateret 5. juni 2022