Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 
 

→ Værklister ↓ sidens fod → J. S. Bach → Oversigt over Bachs koralbearbejdelser for orgel


Johann Sebastian Bachs koralbearbejdelser for orgel

»Achtzehn Choräle«

»Achtzehn Choräle« er den lidt misvisende, men almindeligt anvendte betegnelse på en samling koralbearbejdelser, som Bach delvis egenhændigt nedskrev i det sidste årti af sit liv, og delvis blev nedskrevet af hans tidligere elev, svigersønnen Johann Christoph Altnickol (1719-59). Da samlingen blev anlagt i Leipzig, benævnes den også »Leipziger Choräle«, men heller ikke den betegnelse er helt dækkende, eftersom Bach oprindeligt komponerede koralbearbejdelserne under sin ansættelse i Weimar (1708-17). I den endelige version er de indeholdt i et manuskript (Berlin, Staatsbibliothek, Mus. ms. Bach P 271), der materielt består af to dele, men indholdsmæssigt omfatter flere afsnit:

  • Første del omfatter de seks triosonater for orgel, BWV 525-530, der stammer fra ca. 1727-31.
  • Anden del indeholder:
    • 17 koralbearbejdelser, BWV 651-667, de 15 første egenhændigt skrevet af Bach og de restende to i Altnickols håndskrift
    • Den håndskrevne version af »Einige canonische Verändrungen über das Weihnachtslied Vom Himmel hoch da komm ich her«, BWV 769a, i Bachs håndskrift
    • Ufuldstænig koralbearbejdelse (25½ takter) over Vor deinen Thron tret' ich, BWV 668, skrevet af en ukendt nodeskriver i umiddelbar forlængende af de kanoniske variationer

Af de 17 koralbearbejdelser blev de første 13, BWV 651-663, nedskrevet i ca. 1739-42, de følgende to, BWV 664-665, i 1746-47 og de kanoniske variationer i 1747 eller 1748. Hvornår Altnickol tilføjede de to sidste af de 17 koralbearbejdelser er ikke klart, måske efter diktat i 1749 eller 1750, efter at Bachs syn var blevet så svækket, at han ikke længere selv kunne føre pennen, eller måske efter hans død. Ligeledes er det uvist, hvornår den afsluttende koralbearbejdelse blev skrevet, ligesom det ikke vides, om satsen er efterladt ufuldført, eller om manuskriptet oprindeligt omfattede flere sider, der i så fald er gået tabt.

Samlingen af koralbearbejdelser har intet originalt titelblad, der kunne have oplyst om formålet eller om det eventuelt planlagte omfang. Den traditionelle betegnelse »Achtzehn Choräle« skyldes udgiveren af bind XXV(2) af den gamle udgave af Bachs værker (1878), Wilhelm Rust, der har efterlignet ordlyden af titelbladet på »Schübler-Choräle«:


Titelblad

Allerede ved udgivelsen af dette bind var det kendt, at en række af koralbearbejdelserne er omarbejdede versioner af ældre kompositioner. Foruden de 17 (18) satser indeholder udgaven i et Anhang 15 ældre versioner; disse er betegnet med * i nedenstående oversigt. Siden er flere andre kommet til, således som det fremgår af første udgave af Bach-Werke-Verzeichnis, hvori det i øvrigt oplyses, at de fleste menes at stamme fra Weimartiden. Fortegnelsen anfører 1-3 dubletter for alle satserne med undtagelse af Nun danket alle Gott BWV 657. I de senere udgaver er antallet af dubletter let ændret, bl.a. fordi enkelte af de divergerende versioner har vist sig ikke at være komponeret af Bach; således er BWV 655b og 655c udeladt i Bach-Werke-Verzeichnis (1990) og i Kleine Ausgabe; desuden oplyses i begge fortegnelser, at BWV 660b er af tvivlsom ægthed, hvorfor den er udeladt i Kleine Ausgabe.

I flere tilfælde har omarbejdelserne bestået i en mere eller mindre omfattende udvidelse af satserne; f.eks. er Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist BWV 667 på 26 takter en betragtelig forlængelse af den kun otte takter lange koral, der indgår i »Orgelbüchlein«, BWV 631, eller dennes variant, BWV 631a.

Vedrørende oplysningerne i kolonnerne i nedenstående værkliste henvises til oversigten over Bachs koralbearbejdelser for orgel.

Nr.Titel
BWV
Omf.
Ældre versioner
Omf.
EVG
1Fantasia super Komm, Heiliger Geist, Herre Gott
in organo pleno canto fermo in pedale
651106BWV 651a*48125
2Komm, Heiliger Geist
alio modo à 2 Clav. et Ped.
652199BWV 652a*193
3An Wasserflüssen Babylon
à 2 Clav. et Ped. (firestemmig)
65383BWV 653a* (femstemmig)
BWV 653b (firestemmig)
77
77
83
(mel.)
4Schmücke dich, o liebe Seele
à 2 Clav. et Ped.
654129BWV 654a129218
5Trio super Herr Jesu Christ, dich zu uns wend
à 2 Clav. et Ped.
65573BWV 655a*73155
6O Lamm Gottes, unschuldig
(Versus I-III)
656152BWV 656a*146190.1
7Nun danket alle Gott
à 2 Clav. et Ped. canto fermo in soprano
65771 321
8Von Gott will ich nicht lassen
canto fermo in Pedale
65838BWV 658a*38365
9Nun komm, der Heiden Heiland
à 2 Clav. et Ped.
65934BWV 659a*344
10Trio super Nun komm, der Heiden Heiland
à due bassi e canto fermo
66042BWV 660a
BWV 660b* (tvivlsom ægthed, se ovenfor)
42
42
11Nun komm, der Heiden Heiland
in organo pleno canto fermo in Pedale
66192BWV 661a*46
12Allein Gott in der Höh sei Ehr
à 2 Clav. et Ped. canot fermo in soprano
66253BWV 662a53179
13Allein Gott in der Höh sei Ehr663127BWV 663a*126
14Trio super Allein Gott in der Höh sei Ehr
à 2 Clav. et Ped.
66496BWV 664a*/b96
15Jesus Christus, unser Heiland
sub communione pedaliter
66552BWV 665a*52215
16Jesus Christus, unser Heiland
alio modo [manualiter]
66638BWV 666a38
17Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist66726BWV 667a/b
BWV 631 eller 631a (se Orgelbüchlein)
26
8
126

Den sidste koralbearbejdelse, BWV 668, foreligger også i to forskellige kilder. Foruden den ufuldstændige i manuskriptet indgår den som afsluttende stykke i den trykte udgave af Bachs Die Kunst der Fuge, der udkom efter hans død (1751) på foranledning af sønnen Carl Philipp Emanuel Bach. Heri optræder den under overskriften Wenn wir in höchsten Nöten sein, BWV 668a (45 takter).

↑  sidens top


Forside Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Denne side oprettet 16. maj 2009