Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

→ Værklister ↓ sidens fod → J. S.Bach → Oversigt over Bachs koralbearbejdelser


Johann Sebastian Bachs koralbearbejdelser for orgel

Partitater (koralvariationer)

»Partita« (parthia, parthie, partie) var i baroktiden betegnelsen for dels et mangesatset værk som f.eks. en suite eller et sæt variationer, dels for den enkelte variation i den sidstnævnte værktype. Hos Bach findes betegnelsen i den første betydning i de seks Partitaer for cembalo (BWV 825-830, udgivet enkeltvis i 1726-30 og samlet i Clavier-Übung I i 1731) og i de tre Partitaer for violin solo (BWV 1002, 1004 og 1006, der stammer fra årene i Köthen, 1717-23). I begge tilfælde er der tale om egentlige suiter med satser af udpræget dansekarakter: allemande, courante, sarabande, menuet, gigue osv.

For orgel komponerede Bach forskellige variationsværker, der traditionelt betegnes som Partite diverse med tilføjelsen sopra il Corale: efterfulgt af titlen på den pågældende koralmelodi. Disse værker henføres af Philipp Spitta (bind I, s. 207f) til årene i Lüneburg, dvs. 1700-02 (?) med den begrundelse, at de opviser en påfaldende lighed med Georg Böhms koralvariationer for orgel. Martin Geck (s. 547) oplyser, at Bach-forskningen snarere henfører dem til Arnstadt-årene (1703-07) eller til de tidlige år i Weimar (fra 1708). I alle tilfælde synes der at være tale om meget tidlige værker fra Bachs hånd.

I modsætning til 'almindelige' variationsværker, der begynder med et 'tema' efterfuldt af en antal variationer, indledes Partitaerne med Partita nr. 1, som regel en enkel, homofon udsættelse af koralmelodien, efterfulgt af et vekslende antal partitaer.

Specielle er variationerne BWV 769/769a, som Bach komponerede i forbindelse med sin optagelse i Lorenz Christoph Mizlers Societät der musikalischen Wissenschaften i Leipzig i 1747. Samlingen blev trykt samme år eller året efter. Den trykte udgave opviser enkelte ændringer i forhold til de håndskrevne versioner.

Titel
BWV
Disposition
EVG
Partite diverse sopra: Christe, der du bist der helle Tag766Partita I-VII469
Partite diverse sopra: O Gott, du frommer Gott767Partita I-IX495
Partite diverse sopra: Sei gegrüßet, Jesu gütig768Choral og Var. I-XI
Einige canonische Veränderungen über das Weihnachtzlied »Vom Himmel hoch, da komm ich her«769Variatio I-V24
Einige canonische Veränderungen über das Weihnachtslied »Vom Himmel hoch, da komm ich her« (håndskrevne version)769aFem satser uden nummerering
Partite diverse sopra: Ach, was soll ich Sünder machen770Partita I-X

Foruden de ovennævnte værker anfører Bach-Werke-Verzeichnis (1950) under nummeret 771 endnu et sæt koralvariationer, som dog med overvejende sandsynlighed fejlagtigt er blevet tilskrevet Bach. Enkelte af variationerne har kunnet påvises at være komponeret af Andreas Nicolaus Vetter (1666-1734), der rimeligvis er ophavsmand til hele værket. I de senere udgaver af fortegnelsen er det overført til Anhang.


↑  sidens top


Forside Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Denne side oprettet 16. maj 2009