Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

→ Værklister ↓ sidens fod → J. S. Bach


Johann Sebastian Bachs koralbearbejdelser for orgel


Links:

Denne sides indhold:

 1. Samlet oversigt
 2. Alfabetisk liste

Samlet oversigt

I de tre foreliggende udgaver af Bach-Werke-Verzeichnis (1950, 1990 og 1998) anføres koralbearbejdelserne for orgel på forskellige måder og i forskellige antal. I den første udgave er de samlet i grupper, hvoraf de fire første er samlinger, som Bach selv har anlagt:

 • Orgel-Büchlein: BWV 599-644 (46 satser + 2 varianter)
 • Sechs Choräle von verschiedener Art... (Schübler): BWV 645-650 (6 satser)
 • Achtzehn Choräle von verschiedener Art: BWV 651-668 (18 satser + 16 var.)
 • Choralbearbeitungen aus dem dritten Teil der »Clavier-Übung«: BWV 660-689 (21 satser + 2 var.)
 • Choralbearbeitungen in Kirnbergers Sammlung: BWV 690-713a (24 satser + 5 var.)
 • Choralbearbeitungen: BWV 714-740 (27 satser + 6 var.)
 • Choralvorspiele (Jugendwerke, Zweifelhaftes und mangelhaft Überliefertes): BWV 741-765 (25 satser + 1 var.)
Hertil kommer seks partitaer eller variationsrækker, der behandles enkeltvis: BWV 766-771

I den reviderede udgave (1990) bibeholdes disse grupper, dog med ændrede overskrifter. I flere gruppe er antallet af satser og varianter ligeledes ændret. Det skyldes, at førhen ukendte koralbearbejdelser er kommet til, mens andre, der har vist sig ikke at være skrevet af Bach, er fjernet og overført til Anhang:

 • Einunddreißig Choralbearbeitungen in Handschrift der Yale University, New Haven: BWV 1090-1120 (31 satser). — Det er de såkaldte »Neumeister Choräle«.
 • Orgelbüchlein: BWV 599-644 (46 satser + 2 var.)
 • Sechs Choräle von verschiedener Art ... (Schübler-Choräle): BWV 645-650 (6 satser)
 • Choralbearbeitungen verschiedener Art. Die »18 Choräle« nach der Originalhandschrift Bachs: BWV 651-668 (18 satser + 19 var.)
 • Choralbearbeitungen aus dem dritten Teil der »Clavier-Übung«: BWV 669-689 (21 satser + 2 var.)
 • Choralbearbeitungen in der Kirnberger Sammlung: BWV 690-713a (22 satser + 3 var.)
 • Choralbearbeitungen: BWV 714-740 (28 satser + 6 var.)
 • Choralbearbeitungen (Jugendwerke, Zweifelhaftes und mangelhaft Überliefertes): BWV 741-765 (19 satser, ingen varianter).

Hertil kommer BWV 957 (der oprindeligt var nævnt blandt cembaloværkerne) og fem partitaer eller variationsrækker, der behandles enkeltvis: BWV 766-770

I Kleine Ausgabe (1998) er antallet af grupper og antallet af koralbearbejdelser yderligere ændret. Især bemærkes, at betegnelsen »Kirnberger Sammlung« udgår; det skyldes dels, at dens værdi som kildeskrift skønnes mindre betydningsfuldt end tidligere antaget, dels at dens ophavsmand, Johann Philipp Kirnberger (1721-83), ikke var den eneste, der anlagde samlinger af koralbearbejdelser af Bach. Andre samlinger kunne med lige så stor ret have udgjort en særskilt gruppe. Kleine Ausgabe omfatter disse grupper:

 • Orgelbüchlein: BWV 599-644 (46 satser + 4 var.)
 • Sechs Choräle von verschiedener Art (Schübler-Choräle): BWV 645-650 (6 satser)
 • Achtzehn Choräle der Leipziger Originalhandschrift: BWV 651-668 (18 satser + 20 var.)
 • Choralbearbeitungen aus Klavierübung III: BWV 669-689 (21 satser, ingen varianter)
 • Einzeln überlieferte Choralbearbeitungen: BWV 690-765, 1085 (69 satser + 8 var.)
 • Dreißig Choralbearbeitungen In Handschrift der Yale University, New Haven: BWV 1090-1095, 1097-1120 (30 satser).

Hertil kommer BWV 957 og fem partitaer eller variationsrækker, der behandles enkeltvis: BWV 766-770. Siden udgivelsen af Kleine Ausgabe er et mindre antal hidtil ukendte koralbearbejdelser for orgel dukket op.

• • •

På denne hjemmeside anføres koralbearbejdelserne i følgende grupper, der behandles individuelt:

 1. Orgelbüchlein: BWV 599-644
 2. Schübler-Choräle: BWV 645-650
 3. Achtzehn Choräle: BWV 651-668
 4. Clavier-Übung III: BWV 669-689
 5. Enkeltvis overleverede koralbearbejdelser: BWV 690-765, 1085
 6. Neumeister Choräle: BWV 1090-1095, 1097-1120 (30 + 6 satser)
 7. Partitaer (variationer): BWV 766-770 (5 værker)
 8. Tilføjelser: BWV 1121-1126, 1128

I værklisternes kolonner oplyses under BWV nummeret på den enkelte koralbearbejdelse i Bach-Werke-Verzeichnis, under Omf. takttallet og under EVG nummeret i Evangelisches Gesangbuch, der indeholder både tekster og melodier. Opmærksomheden skal i øvrigt henledes på, at satsernes omfang angives på forskellige måder i de tre udgaver af Bach-Werke-Verzechnis. I de to første, 'store' udgaver anføres i almindelighed antallet af klingende takter, dvs. inclusive gentagelser, da capo o. l. (dog med enkelte undtagelser blandt de senest tilkomne koralbearbejdelser i den reviderede udgave), mens Kleine Ausgabe lidt inkonsekvent synes at følge to forskellige principper: her oplyses antallet af klingende takter ved vokalværkerne og antallet af noterede takter ved instrumentalværkerne, herunder koralbearbejdelserne for orgel (dette medfører f.eks, at den afsluttende koralsats i kantate BWV 4, Christ lag in Todesbanden, oplyses at omfatte 16 takter, hvorimod koralbearbejdelsen over den samme melodi i »Orgelbüchlein«, BWV 625, består af 12 takter, skønt det noterede taktantal i begge tilfælde er det samme: 12). Da antallet af klingende takter skønnes at være mere oplysende om omfanget end det noterede antal, anføres det førstnævnte i oversigterne på de følgende sider.

Alfabetisk liste

Romertallene henviser til de ovenstående samlinger.

 1. Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ BWV 649 II
 2. Ach Gott und Herr I (kun titel)
 3. Ach Gott und Herr BWV 714 V + VI
 4. Ach Gott, erhör' mein Seufzen und Wehklagen I (kun titel)
 5. Ach Gott, thu dich erbarmen I (kun titel)
 6. Ach Gott, tu dich erbarmen BWV 1109 VI
 7. Ach Gott, vom Himmel sieh darein BWV 741 V
 8. Ach Gott, vom Himmel sieh darein I (kun titel)
 9. Ach Gott, wie manches Herzeleid I (kun titel)
 10. Ach Herr, mich armen Sünder I (kun titel)
 11. Ach Herr, mich armen Sünder BWV 742 V + VI
 12. Ach lieben Christen, seid getrost I (kun titel)
 13. Ach, was ist doch unser Leben I (kun titel)
 14. Ach, was ist doch unser Leben BWV 743 V
 15. Ach, was soll ich Sünder machen I (kun titel)
 16. Ach, was soll ich Sünder machen BWV 770 VII
 17. Ach, wie nichtig, ach wie flüchtig BWV 644 I
 18. Alle Menschen müssen sterben BWV 643 I
 19. Alle Menschen müssen sterben BWV 1117 VI
 20. Alle Menschen müssen sterben (Alio modo) I (kun titel)
 21. Allein Gott in der Höh sei Ehr I (kun titel)
 22. Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 662 III
 23. Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 662a (III)
 24. Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 663 III
 25. Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 663a (III)
 26. Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 664 III
 27. Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 664a (III)
 28. Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 675 IV
 29. Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 676 IV
 30. Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 677 IV
 31. Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 711 V
 32. Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 715 V
 33. Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 716 V
 34. Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 717 V
 35. Allein nach dir, Herr, Herr, Jesu Christ I (kun titel)
 36. Allein zu dir, Herr Jesu Christ I (kun titel)
 37. Allein zu dir, Herr Jesu Christ BWV 1100 VI
 38. Allenthalben, wo ich gehe I (kun titel)
 39. Als Jesus Christus in der Nacht BWV 1108 VI
 40. An Wasserflüssen Babylon I (kun titel)
 41. An Wasserflüssen Babylon BWV 653 III
 42. An Wasserflüssen Babylon BWV 653a (III)
 43. An Wasserflüssen Babylon BWV 653b (III)
 44. Auf meinen lieben Gott I (kun titel)
 45. Auf meinen lieben Gott BWV 646 II
 46. Auf meinen lieben Gott BWV 744 V
 47. Aus der Tiefe ruf ich zu dir BWV 745 V
 48. Aus meines Herzens Grunde I (kun titel)
 49. Aus tiefer Not schrei ich zu dir I (kun titel)
 50. Aus tiefer Not schrei ich zu dir BWV 686 IV
 51. Aus tiefer Not schrei ich zu dir BWV 687 IV
 52. Aus tiefer Not schrei ich zu dir BWV 1099 VI
 53. Christ ist erstanden BWV 627 I
 54. Christ lag in Todesbanden BWV 625 I
 55. Christ lag in Todesbanden BWV 695 V
 56. Christ lag in Todesbanden BWV 695a V
 57. Christ lag in Todesbanden BWV 718 V
 58. Christ, der du bist der helle Tag I (kun titel)
 59. Christ, der du bist der helle Tag BWV 1120 VI
 60. Christ, unser Herr, zum Jordan kam I (kun titel)
 61. Christ, unser Herr, zum Iordan kam BWV 684 IV
 62. Christ, unser Herr, zum Jordan kam BWV 685 IV
 63. Christe, aller Welt Trost BWV 670 IV
 64. Christe, aller Welt Trost BWV 673 IV
 65. Christe, der du bist der helle Tag BWV 766 VII
 66. Christe, der du bist Tag und Licht I (kun titel)
 67. Christe, du Lamm Gottes BWV 619 I
 68. Christum wir sollen loben schon BWV 611 I
 69. Christum wir sollen loben schon BWV 696 V
 70. Christus, der ist mein Leben I (kun titel)
 71. Christus, der ist mein Leben BWV 1112 VI
 72. Christus, der uns selig macht BWV 620 I
 73. Christus, der uns selig macht BWV 620a (I)
 74. Christus, der uns selig macht BWV 747 V
 75. Da Jesus an dem Kreuze stund BWV 621 I
 76. Danket dem Herrn, denn er ist I (kun titel)
 77. Das alte Jahr vergangen ist BWV 614 I
 78. Das alte Jahr vergangen ist BWV 1091 VI
 79. Das Jesulein soll doch mein Trost BWV 702 V
 80. Das walt mein Gott I (kun titel)
 81. Der du bist Drei in Einigkeit I (kun titel)
 82. Der Herr ist mein getreuer Hirt I (kun titel)
 83. Der Tag, der ist so freudenreich BWV 605 I
 84. Der Tag, der ist so freudenreich BWV 719 V + VI
 85. Dies sind die heil'gen zehn Gebot BWV 635 I
 86. Dies sind die heilgen zehn Gebot BWV 678 IV
 87. Dies sind die heilgen zehn Gebot BWV 679 IV
 88. Du Friedefürst, Herr Jesu Christ I (kun titel)
 89. Du Friedefürst, Herr Jesu Christ BWV 1102 VI
 90. Durch Adams Fall ist ganz verderbt BWV 637 I
 91. Durch Adams Fall ist ganz verderbt BWV 705 V
 92. Durch Adams Fall ist ganz verderbt BWV 1101 VI
 93. Ehre sei dir, Christe, der du leidest BWV 1097 VI
 94. Ein feste Burg ist unser Gott I (kun titel)
 95. Ein feste Burg ist unser Gott BWV 720 V
 96. Ein Kindelein so löbelich BWV 719 VI
 97. Erbarm dich mein, o Herre Gott I (kun titel)
 98. Erbarm dich mein, o Herre Gott BWV 721 V
 99. Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort I (kun titel)
 100. Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort BWV 1103 VI
 101. Erschienen ist der herrliche Tag BWV 629 I
 102. Erstanden ist der heil'ge Christ BWV 628 I
 103. Es ist das Heil uns kommen her BWV 638 I
 104. Es ist das Heil uns kommen her BWV 638a (I)
 105. Es spricht der Unweisen Mund voll I (kun titel)
 106. Es stehn vor Gottes Throne I (kun titel)
 107. Es woll uns Gott genädig sein I (kun titel)
 108. Frisch auf, mein' Seele, verzage nicht I (kun titel)
 109. Gelobet sei der Herr, der Gott Israel I (kun titel)
 110. Gelobet seist du, Jesu Christ BWV 604 I
 111. Gelobet seist du, Jesu Christ BWV 697 V
 112. Gelobet seist du, Jesu Christ BWV 722 V
 113. Gelobet seist du, Jesu Christ BWV 722a V
 114. Gelobet seist du, Jesu Christ BWV 723 V
 115. Gen Himmel aufgefahren ist I (kun titel)
 116. Gieb Fried', o frommer, treuer Gott I (kun titel)
 117. Gott des Himmels und der Erden I (kun titel)
 118. Gott hat das Evangelium I (kun titel)
 119. Gott ist mein Heil, mein Hülf' und Trost I (kun titel)
 120. Gott ist mein Heil, mein Hilf und Trost BWV 1106 VI
 121. Gott sei gelobet und gebenedeidet I (kun titel)
 122. Gott Vater, der du deine Sonne I (kun titel)
 123. Gott, der Vater, wohn' uns bei I (kun titel)
 124. Gott, durch deine Güte BWV 600 I
 125. Gott, durch deine Güte BWV 724 V
 126. Gottes Sohn ist kommen BWV 600 I
 127. Gottes Sohn ist kommen BWV 703 V
 128. Hast du denn, Jesu dein Angesicht/Soll ich denn, Jesu I (kun titel)
 129. Helft mir Gottes Güte preisen BWV 613 I
 130. Herr Christ, der ein'ge Gottes Sohn BWV 601 I + VI
 131. Herr Christ, der einig Gottes Sohn BWV 698 V
 132. Herr Gott, dich loben wir I (kun titel)
 133. Herr Gott, dich loben wir BWV 725 V
 134. Herr Gott, erhalt uns für und für I (kun titel)
 135. Herr Gott, nun schleuß den Himmel auf BWV 617 I
 136. Herr Gott, nun schleuß den Himmel auf BWV 1092 VI
 137. Herr Gott, nun sei gepreiset BWV 601 I
 138. Herr Jesu Christ, dich zu uns wend BWV 632 I
 139. Herr Jesu Christ, dich zu uns wend BWV 655 III
 140. Herr Jesu Christ, dich zu uns wend BWV 655a (III)
 141. Herr Jesu Christ, dich zu uns wend BWV 709 V
 142. Herr Jesu Christ, dich zu uns wend BWV 726 V
 143. Herr Jesu Christ, dich zu uns wend BWV 749 V
 144. Herr Jesu Christ, du höchstes Gut I (kun titel)
 145. Herr Jesu Christ, du höchstes Gut BWV 1114 VI
 146. Herr Jesu Christ, ich weiß gar wohl I (kun titel)
 147. Herr Jesu Christ, mein's Lebens Licht I (kun titel)
 148. Herr Jesu Christ, meins Lebens Licht BWV 750 V
 149. Herr Jesu Christ, wahr Mensch und Gott I (kun titel)
 150. Herzlich lieb hab' ich dich, o Herr I (kun titel)
 151. Herzlich lieb hab ich dich, o Herr BWV 1115 VI
 152. Herzlich lieb hab' ich dich, o Herr I (kun titel)
 153. Herzlich tut mich verlangen BWV 727 V
 154. Herzlich tut mich verlangen BWV 742 V + VI
 155. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen I (kun titel)
 156. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen BWV 1093 VI
 157. Heut' triumphieret Gottes Sohn BWV 630 I
 158. Heut' triumphieret Gottes Sohn BWV 630a (I)
 159. Hilf Gott, daß mir's gelinge BWV 624 I
 160. Ich dank dir schon I (kun titel)
 161. Ich dank dir, lieber Herr I (kun titel)
 162. Ich hab mein Sach Gott heimgestellt BWV 707 V
 163. Ich hab mein Sach Gott heimgestellt BWV 708 V
 164. Ich hab mein Sach Gott heimgestellt BWV 708a V
 165. Ich hab mein Sach Gott heimgestellt BWV 1113 VI
 166. Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639 I + VI
 167. Ich weiß ein Blümlein hübsch und fein I (kun titel)
 168. In dich hab' ich gehoffet, Herr I (kun titel)
 169. In dich hab' ich gehoffet, Herr BWV 640 I
 170. In dich hab ich gehoffet, Herr BWV 712 V
 171. In dir ist Freude BWV 615 I
 172. In dulci jubilo BWV 608 I
 173. In dulci jubilo BWV 729 V
 174. In dulci jubilo BWV 729a V
 175. Jesu, der du meine Seele I (kun titel)
 176. Jesu, der du meine Seele BWV 752 V
 177. Jesu, meine Freude (fragment) BWV 753 V
 178. Jesu, meine Freude BWV 610 I
 179. Jesu, meine Freude BWV 713 V
 180. Jesu, meine Freude BWV 713a V
 181. Jesu, meine Freude BWV 1105 VI
 182. Jesu, meines Herzens Freund I (kun titel)
 183. Jesu, meins Lebens Leben BWV 1107 VI
 184. Jesus Christus, unser Heiland I (kun titel)
 185. Jesus Christus, unser Heiland BWV 626 I
 186. Jesus Christus, unser Heiland BWV 665 III
 187. Jesus Christus, unser Heiland BWV 665a (III)
 188. Jesus Christus, unser Heiland BWV 666 III
 189. Jesus Christus, unser Heiland BWV 666a (III)
 190. Jesus Christus, unser Heiland BWV 688 IV
 191. Jesus Christus, unser Heiand BWV 689 IV
 192. Jesus, meine Zuversicht BWV 728 V
 193. Jetzt komm' ich als ein armer Gast I (kun titel)
 194. Keinen hat Gott verlassen I (kun titel)
 195. Komm her zu mir, spricht Gottes Sohn I (kun titel)
 196. Komm, Gott, Schöpfer, heiliger Geist BWV 631 I
 197. Komm, Gott, Schöpfer, heiliger Geist BWV 631a (I)
 198. Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist BWV 667 III
 199. Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist BWV 667a/b (III)
 200. Komm, Heiliger Geist BWV 652 III
 201. Komm, Heiliger Geist BWV 652a (III)
 202. Komm, heiliger Geist, erfüll die Herzen deiner Gläubigen I (kun titel)
 203. Komm, heiliger Geist, Herre Gott I (kun titel)
 204. Komm, Heiliger Geist, Herre Gott BWV 651 III
 205. Komm, Heiliger Geist, Herre Gott BWV 651a (III)
 206. Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter BWV 650 II
 207. Kyrie, Gott heiliger Geist BWV 671 IV
 208. Kyrie, Gott heiliger Geist BWV 674 IV
 209. Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit BWV 669 IV
 210. Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit BWV 672 IV
 211. Laß mich dein sein und bleiben I (kun titel)
 212. Liebster Jesu, wir sind hier BWV 633 I
 213. Liebster Jesu, wir sind hier BWV 634 I
 214. Liebster Jesu, wir sind hier BWV 706 V
 215. Liebster Jesu, wir sind hier BWV 730 V
 216. Liebster Jesu, wir sind hier BWV 731 V
 217. Liebster Jesu, wir sind hier BWV 754 V
 218. Lob sei dem allmächtigen Gott BWV 602 I
 219. Lob sei dem allmächtigen Gott BWV 704 V
 220. Lob sei Gott des Himmels Thron I (kun titel)
 221. Lobet den Herrn, denn er ist sehr freundlich I (kun titel)
 222. Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich BWV 609 I
 223. Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich BWV 732 V
 224. Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich BWV 732a V
 225. Mach's mit mir Gott nach deiner Güt I (kun titel)
 226. Machs mit mir, Gott, nach deiner Güt BWV 957 VI
 227. Mag ich Unglück nicht widerstehn I (kun titel)
 228. Mein Wallfahrt ich vollendet hab' I (kun titel)
 229. Meine Seele erhebt den Herren I (kun titel)
 230. Meine Seele erhebt den Herren BWV 648 II
 231. Meine Seele erhebt den Herren BWV 733 V
 232. Meine Seele erhebt den Herren I (kun titel)
 233. Mensch, willst du leben seliglich I (kun titel)
 234. Mit Fried' und Freud' ich fahr' dahin BWV 616 I
 235. Mitten wir im Leben sind I (kun titel)
 236. Nimm von uns, Herr, du treuer Gott BWV 737 VI
 237. Nun bitten wir den heil'gen Geist I (kun titel)
 238. Nun danket alle Gott BWV 657 III
 239. Nun freut euch Gottes Kinder all I (kun titel)
 240. Nun freut euch, lieben Christen BWV 755 V
 241. Nun freut euch, lieben Christen g'mein I (kun titel)
 242. Nun freut euch, lieben Christen g'mein BWV 734 V
 243. Nun giebt mein Jesus gute Nacht I (kun titel)
 244. Nun komm', der Heiden Heiland BWV 599 I
 245. Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659 III
 246. Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659a (III)
 247. Nun komm, der Heiden Heiland BWV 660 III
 248. Nun komm, der Heiden Heiland BWV 660a (III)
 249. Nun komm, der Heiden Heiland BWV 660b (III)
 250. Nun komm, der Heiden Heiland BWV 661 III
 251. Nun komm, der Heiden Heiland BWV 661a (III)
 252. Nun komm, der Heiden Heiland BWV 699 V
 253. Nun laßt uns den Leib begraben I (kun titel)
 254. Nun lasset uns den Leib begraben BWV 1111 VI
 255. Nun laßt uns Gott, dem Herren I (kun titel)
 256. Nun lob', mein' Seel', den Herren I (kun titel)
 257. Nun ruhen alle Wälder I (kun titel)
 258. Nun ruhen alle Wälder BWV 756 V
 259. O Gott, du frommer Gott BWV 767 VII
 260. O Gott, du frommer Gott I (kun titel)
 261. O grosser Gott von Macht I (kun titel)
 262. O heil'ger Geist, du göttlich Feu'r I (kun titel)
 263. O heil'ger Geist, o heiliger Gott I (kun titel)
 264. O Herre Gott, dein göttlich Wort I (kun titel)
 265. O Herre Gott, dein göttlich Wort BWV 1110 VI
 266. O Herre Gott, dein göttlichs Wort BWV 757 V
 267. O Jesu, du edle Gabe I (kun titel)
 268. O Jesu, wie ist dein Gestalt I (kun titel)
 269. O Jesu, wie ist dein Gestalt BWV 1094 VI
 270. O Lamm Gottes, unschuldig BWV 618 I
 271. O Lamm Gottes, unschuldig BWV 656 III
 272. O Lamm Gottes, unschuldig BWV 656a (III)
 273. O Lamm Gottes, unschuldig BWV 1085 V
 274. O Lamm Gottes, unschuldig BWV 1095 VI
 275. O Mensch, bewein' dein' Sünde groß BWV 622 I
 276. O Traurigkeit, o Herzeleid BWV Anh. I 200 (fragment)
 277. O Vater, allmächtiger Gott BWV 758 V
 278. O wir armen Sünder I (kun titel)
 279. Puer natus in Bethlehem BWV 603 I
 280. Schmücke dich, o liebe Seele I (kun titel)
 281. Schmücke dich, o liebe Seele BWV 654 III
 282. Schmücke dich, o liebe Seele BWV 654a (III)
 283. Sei gegrüßet, Jesu, gütig/O Jesu, du edle Gabe I (kun titel)
 284. Sei gegrüßet, Jesu gütig BWV 768 VII
 285. Singen wir aus Herzens Grund I (kun titel)
 286. So wünsch' ich nun eine gute Nacht I (kun titel)
 287. Spiritus Sancti gratia/Des heil'gen Geistes reiche Gnad I (kun titel)
 288. Valet will ich dir geben I (kun titel)
 289. Valet will ich dir geben BWV 735 V
 290. Valet will ich dir geben BWV 735a V
 291. Valet will ich dir geben BWV 736 V
 292. Vater unser im Himmelreich BWV 636 I
 293. Vater unser im Himmelreich BWV 682 IV
 294. Vater unser im Himmelreich BWV 683 IV
 295. Vater unser im Himmelreich BWV 737 V + VI
 296. Vater unser im Himmelreich BWV 762 V
 297. Vom Himmel hoch, da komm ich her BWV 606 I
 298. Vom Himmel hoch, da komm ich her BWV 700 V
 299. Vom Himmel hoch, da komm ich her BWV 701 V
 300. Vom Himmel hoch, da komm ich her BWV 738 V
 301. Vom Himmel hoch, da komm ich her BWV 738a V
 302. Vom Himmel hoch, da komm ich her BWV 769 VII
 303. Vom Himmel hoch, da komm ich her BWV 769a VII
 304. Vom Himmel kam der Engel Schaar BWV 607 I
 305. Von Gott will ich nicht lassen I (kun titel)
 306. Von Gott will ich nicht lassen BWV 658 III
 307. Von Gott will ich nicht lassen BWV 658a (III)
 308. Vor deinen Thron tret' ich, BWV 668 III
 309. Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645 II
 310. Wo soll ich fliehen hin BWV 646 II
 311. Wär Gott nicht mit uns diese Zeit I (kun titel)
 312. Warum betrübst du dich, mein Herz I (kun titel)
 313. Was fürschtst du Feind, Herodes, sehr BWV 696 V
 314. Was Gott thut, das ist wohlgetan, er bleibt gerecht I (kun titel)
 315. Was Gott thut, das ist wohlgetan, kein einig I (kun titel)
 316. Was Gott tut, das ist wohlgetan BWV 1116 VI
 317. Was mein Gott will, das gescheh' allzeit I (kun titel)
 318. Weltlich Ehr' und zeitlich Gut I (kun titel)
 319. Wenn dich Unglück thut greifen an I (kun titel)
 320. Wenn dich Unglück tut greifen an BWV 1104 VI
 321. Wenn mein Stündlein vorhanden ist I (kun titel)
 322. Wenn wir in höchsten Nöthen sein BWV 641 I
 323. Wenn wir in höchsten Nöthen sein BWV 668a III
 324. Wer Gott vertraut I (kun titel)
 325. Wer nur den lieben Gott läßt walten BWV 642 I
 326. Wer nur den lieben Gott läßt walten BWV 647 II
 327. Wer nur den lieben Gott läßt walten BWV 690 V
 328. Wer nur den lieben Gott läßt walten BWV 691 V
 329. Werde munter, mein Gemüte I (kun titel)
 330. Werde munter, meine Gemüte BWV 1118 VI
 331. Wie nach einer Wasserquelle I (kun titel)
 332. Wie nach einer Wasserquelle BWV 1119 VI
 333. Wie schön leuchtet der Morgenstern I (kun titel)
 334. Wie schön leuchtet der Morgenstern BWV 739 V
 335. Wie schön leuchtet der Morgenstern BWV 763 V
 336. Wie schön leuchtet der Morgenstern (fragment) BWV 764 V
 337. Wie's Gott gefällt, so gefällt mir's auch I (kun titel)
 338. Wir Christenleut BWV 612 I
 339. Wir Christenleut BWV 1090 VI
 340. Wir Christenleut habn jetzund Freud BWV 710 V
 341. Wir danken dir, Herr Jesu Christ, (daß du für uns gestorben bist) BWV 623 I
 342. Wir danken dir, Herr Jesu Christ, daß du das Lämmlein I (kun titel)
 343. Wir glauben all'an einen Gott I (kun titel)
 344. Wir glauben all an einen Gott BWV 680 IV
 345. Wir glauben all an einen Gott BWV 681 IV
 346. Wir glauben all an einen Gott BWV 740 V
 347. Wir glauben all an einen Gott BWV 765 V
 348. Wir glauben all an einen Gott BWV 1098 VI
 349. Wir haben schwerlich I (kun titel)
 350. Wo Gott zum Haus nicht giebt sein' Gunst I (kun titel)
 351. Wo Gott, der Herr, nicht bei uns hält I (kun titel)
 352. Wo sollt'ich fliehen hin I (kun titel)
 353. Wo soll ich fliehen hin BWV 695 V
 354. Wohl dem, der in Gottes Furcht steht I (kun titel)

↑  sidens top


Forside Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Denne side opdateret 1. oktober 2017