Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

↓ sidens fod → Oversigten → Georg Philipp Telemann

Georg Philipp Telemann
(1681-1767)

Seliges Erwägen des bittern Leidens und Sterbens Jesu Christi TWV 5:2

© Peter Ryom

Dette værk, hvis titel kan oversættes til Lyksalig overvejelse over Jesu Kristi bitre lidelse og død, er af flere grunde usædvanligt. Ikke alene adskiller det sig på forskellige måder fra Telemanns passioner og øvrige kirkemusik, men det indtager tilmed en særstilling inden for den kirkelige tonekunst i første halvdel af 1700-tallet overhovedet. Det skyldes især tre særlige egenskaber ved værket:

  Titelside

 1. Teksten er skrevet af Telemann selv, hvilket er specielt, fordi ordene i vokale musikværker i almindelighed skyldes forfattere, der ikke på samme tid var tonekustnere. I det foreliggende tilfælde har Telemann dermed virket både som komponist og som digter, men hertil kommer, at eftersom teksten refererer til de evangeliske beretninger om Jesu lidelse og død, har han også optrådt som bibelfortolker. Hans teologiske indsigt kommer til udtryk flere steder i værket, f.eks. i et recitativ og efterfølgende arie, hvori han lader Jesus udtale umiddelbart før sin død på korset, at han »døende skal overvinde alle menneskers synd«, og at han »vil kæmpe og stride, indtil Helvedet er besejret og dragen er blevet dræbt« (satser nr. 38 og 39). Dette stemmer overens med den såkaldte klassiske forsoningslære, der udsiger, at Guds Søn blev åbenbaret for at tilintetgøre Djævelens gerninger (1 Joh 3:8). Også de indlagte strofer fra traditionelle passionskoraler vidner om et grundigt kendskab til stoffet.
 2. Værket er ikke inddelt i »scener« eller »akter« som i passioner eller oratorier, men består af ni »betragtninger« (Betrachtungen) over udvalgte episoder fra beretningerne om Jesu lidelse og død. Der er således ingen fortsat handlingsgang eller løbende dialog mellem forskellige personer, hvad der medvirker til at understrege forskellen fra andre former for passionsmusik. Lidelseshistorien bliver ikke genfortalt, men forudsættes bekendt af tilhørerne. Seliges Erwägen kan således tolkes som Telemanns personlige udlægning i ord og toner af Jesu offerdød på korset.
 3. Af disse forskellige grunde kan værket ikke betragtes som et oratorium i almindelig forstand, hvilket Telemann utvivlsomt har været bevidst om, for som det fremgår af titelbladet til en trykt udgave af teksten, har han ikke forsynet det med en egentlig typebetegnelse (modsat f.eks. Brockes-Passionen, der benævnes Passions Oratorio). På grund af den særlige behandling af stoffet og den utraditionelle disposition må værket betragtes som en genremæssig nyskabelse, som der vel næppe findes noget navn for. At det alligevel omtales som Passionsoratorium såvel i Telemann-litteraturen som i den nedenfor anførte udgave og foreliggende indspilning, er derfor ikke historisk korrekt, men det kan dog forklares med, at der ligesom i værker af denne type optræder forskellige, delvis allegoriske enkeltpersoner. På den anden side forekommer der ingen grupper som i egentlige passionsværker (disciplene, jøderne, ypperstepræsterne osv.).

Indhold og disposition

Den samlede besætning omfatter seks vokale solostemmer: Die Andacht ('Andagten', tenor eller sopran), Jesus (bas), Petrus (tenor), Chaiphas (bas), Zion (sopran) og Der Glaube ('Troen', sopran), og et firestemmigt kor med unisont ledsagende instrumenter: sopran+violin I+obo I+II, alt+violin II, tenor+viola, bas og basso continuo (violoncel, violone, cembalo). Koret medvirker kun i koralerne. Den instrumentale del af besætningen består af to piccolofløjter, to blokfløjter, to tværfløjter, to chalumeaux (skalmejer), to oboer, to fagotter, to horn i F, to horn i E, to solovioliner, violin I, II, viola og basso continuo (violoncel, violone, cembalo). Intet sted medvirker dette forholdsvis store opbud af instrumenter samlet, men de optræder i mindre grupper eller enkeltvis på skift i de forskellige satser. I den følgende oversigt betegner romertallene de ni betragtninger, værket består af, og arabertallene henviser til satsnumrene i den nedenfor nævnte udgave. A-delen af arierne i da capo-form (angivet med D.c.) er enten 3-delt (bestående af to instrumentale afsnit og en mellemliggende vokaldel) eller 5-delt (med tre instrumentale afsnit og to mellemliggende vokaldele, hvoraf den anden gentager teksten i den første).

  1. Sinfonia: obo (solo), chalumeau 1, 2, violin I, II, viola, basso continuo — Andante 2/2 F-dur
 1. Vom Abendmahl (Om nadveren)
  1. Choral: Schmücke dich, o liebe Seele
  2. Aria (Jesus [til sine disciple]): Gute Nacht, ihr meine Lieben, bas, violin I, II, viola, basso continuo — Adagio 3/4 c-mol [Koncertform]
  3. Recitativo-Arioso (Jesus): Doch, daß ihr möget mein gedenken, bas, basso continuo og Nehmet, esset, das ist mein Leib, bas, violin I, II, viola, basso continuo
  4. Aria (Die Andacht): Sollt ich deiner wohl vergessen?, piccolofløjte 1, 2, violin I, II, viola, basso coninuo — Uden tempoangivelse 2/2 G-dur [D.c., 5-delt]
  5. Recitativo-Arioso (Jesus): Ich will euch noch daneben, basso continuo, Trinket alle daraus, das ist mein Blut, violin I, II, viola, basso continuo
  6. Choral: Dein Blut, der edle Saft
  7. Recitativ (Die Andacht): Gottlob! Es ist das Alte nun vergangen, basso continuo
  8. Aria (Die Andacht): Sollt ich nicht gedenken?, gentagelse af sats nr. 5
 2. Petri Vermessenheit (Peters formastelighed)
  1. Recitativo (Jesus): Nun werd ich bald erfahren, basso continuo
  2. Aria (Petrus): Foltern, pechvermischte Flammen, obo 1, 2, violin I, II, viola, basso continuo — Allegro 12/8 B-dur [D.c., 5-delt]
  3. Recitativo (Jesus): Es wird der Hahn in dieser Nacht, basso continuo
  4. Aria (Petrus): Foltern, pechvermischte Flammen, gentagelse af sats nr. 11, takt 14-48 (= vokalafsnittet af da capo-ariens A-del)
  5. Recitativo (Die Andacht): Ach Petre! miß dir nicht zu viel von Kräften, basso continuo
  6. Aria (Die Andacht): Denke nach, du arme Erde, fagot 1+2, violin I+II, viola, basso continuo — Uden tempoangivelse 3/8 g-mol [D.c., 3-delt]
  7. Choral: Gott groß über alle Götter
 3. Der betende und blutschwitzende Jesus (Den bedende og blodsvedende Jesus)
  1. Arioso e Recitativo (Jesus): Vater, violin I, II, viola, basso continuo og Die Kräfte wollen mir gebrechen, basso continuo (de to satstyper veksler)
  2. Accompagnato (Die Andacht): O Anblick, welcher mir das Herz nimmt, violin I, II, viola, basso continuo
  3. Aria (Die Andacht): Ihr blutgen Schweißrubinen, violin 1 solo, violin 2 solo, violin I+obo 1, violin II+obo 2, viola, basso continuo — Uden tempoangivelse 6/4 Adur [D.c., 5-delt]
  4. Choral: Tritt her und schau mit Fleiße
 4. Der verklagte und verspeiete Jesus (Den anklagede og bespyttede Jesus)
  1. Aria (Caiphas): Recht und Gerechtigkeit zu hegen, violin I+obo 1, violin II+obo 2, viola, basso continuo — Uden tempoangivelse 4/4 D-dur [D.c., 3-delt]
  2. Recitativo (Caiphas, Jesus): Gefangener, was hören wir?, basso continuo
  3. Aria (Jesus): Wenn die Gerichtsposaune schallt, obo 1, 2, horn, violin I, violin II, viola, basso continuo — Uden tempoangivelse 3/8 F-dur [D.c., 5-delt]
  4. Recitativo (Caiphas, Die Andacht): Wie? daß doch Gott dergleichen Lästerung erduldet?, basso continuo
  5. Aria (Die Andacht): Menschenhände, Menschenlippen tun, obo 1+2, violin I+II, basso continuo — Presto 2/2 c-mol [D.c., 5-delt]
  6. Recitativo (Die Andacht): Doch, denke nach, o Seele, basso continuo
  7. Choral: Du edles Angesichte
 5. Petri Buße (Peters bod)
  1. Accompagnato (Petrus): Ach, ach! was hab ich doch getan?, violin I, violin II, viola, basso continuo
  2. Aria (Petrus): Mir ist die ganze Welt zu enge, fagot 1, 2, violin I, violin II, basso continuo — Uden tempoangivelse 2/2 f-mol [D.c., 3-delt]
  3. Accompagnato ed Arioso (Petrus): Ach, könnt ich doch in Tränensalz zerfließen!, violin I, violin II, viola, basso continuo og Ich bin in Ewigkeit verloren, basso continuo
  4. Aria (Der Glaube): Tränen, die der Glaube zeuget, piccolofløjte 1+2, violin I, II, viola, basso continuo — Uden tempoangivelse 3/8 F-dur [D.c., 5-delt]
  5. Choral: Straf mich nicht in deinem Zorn
 6. Der blutige Jesus (Den blodige Jesus)
  1. Recitativo (Die Andacht): So rufet ihr, vermaledeite Sünder, basso continuo
  2. Aria (Die Andacht): Droht der Satan meiner Seelen, horn 1, 2, violin I+obo 1+2, violin II, viola, basso continuo — Grave 2/2 E-dur [Koncertform]
  3. Recitativo (Die Andacht): Wen seh ich dort, an jenem Stock gebunden, basso continuo
  4. Aria (Die Andacht): Ich treff auf deinem blutgen Rücken, tværfløjte 1, 2, violoncel solo, violin I, II, viola, basso continuo — Uden tempoangivelse 2/2 A-dur [D.c., 5-delt]
  5. Choral: O Haupt voll Blut und Wunden
 7. Der gekreuzigte Jesus (Den korsfæstede Jesus)
  1. Recitativo (Jesus): Nun schließ ich bald den müden Lebenslauf, basso continuo
  2. Aria (Jesus): Ich will kämpfen, ich will streiten, violin I+II+obo, viola, basso continuo — Allegro 3/4 D-dur [D.c., 5-delt]
  3. Recitativo (Die Andacht): So wirst du Lebensbaum, an einem Baum geschlagen, basso continuo — Uden tempoangivelse 9/8 a-mol [D.c., 5-delt]
  4. Aria (Die Andacht): Jesus wird ans Holz geschlagen, blokfløjte 1+2, violin I+II, basso continuo
  5. Choral: Jesu, unter deinem Kreuz
 8. Der sterbende Jesus (Den døende Jesus)
  1. Arioso (Jesus): Es ist vollbracht, horn 1*, 2*, chalumeau 1, 2, fagot, violin I*, II*, viola*, basso continuo (* instrumenter med sordin)
  2. Choral: O große Not! Gott selbst ist tot!
  3. Recitativo (Zion): Ihr Gottesmörder, wollt ihr euch noch nicht um Jesu Tod bekümmern?, basso continuo
  4. Aria (Zion): Erstaunet, ihr Kreisen der sicheren Welt, obo 1, 2, violin I, II, viola, basso continuo — Allegro 12/8 C-dur [D.c., 5-delt]
  5. Choral: Nun gibt mein Jesu gute Nacht
 9. Der ins Grab gelegte Jesus (Jesus lagt i graven)
  1. Aria (Die Andacht): Jesus spannt die Gnadenflügel nach den Sündern, tværfløjte (solo), obo (solo), violin I, II, viola, basso continuo — Uden tempoangivelse 3/4 F-dur [D.c., 5-delt]
  2. Recitativo ed Accompagnato (Die Andacht): Nun endlich hat mein Jesus überwunden, basso continuo, Mein Jesu, gute Nacht! Schlaf wohl, violin I, II, viola, basso continuo
  3. Choral: Erscheine mir zum Schilde
 • Udgave: Partitur med kritisk apparat ved Ute Poetzsch. Bärenreiter, Kassel etc., 2001, BA 5856
 • Litteratur: Martin Ruhnke, Telemann und seine selbstverfaßten Texte unter Berücksichtigung des Passionsoratoriums »Seliges Erwägen« i: Telemann und Seine Dichter II, Konferenzbericht des 6. Magdeburger Telemannfesttage 1977, Magdeburg 1978, s. 27-40. — Martina Falletta, Annette Mehlhorn, Ulrich Siegele (udg.), Georg Philipp Telemanns "Seliges Erwägen" zwischen lutherischer Orthodoxie und Aufklärung. Theologie und Musikwissenschaft in Gespräch. Haag + Herchen Verlag 2005
 • Indspilning: Freiburger Vokalensemble, L'Arpa Festante München, dir. Wolfgang Schäfer. Brilliant Classics/Musica Sacra 94318/1-2

↑ sidens top


Forside Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Siden opdateret 3. juni 2022