Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

↓ sidens fod → Oversigten → Georg Philipp Telemann

Georg Philipp Telemann
(1681-1767)

»Brockes-Passion«
TWV 5:1

© Peter Ryom

Et vidnesbyrd om den interesse, komponisterne i de første årtier af 1700-tallet trods modstand fra kirkelige kredse viste værktypen passionsoratorium, er det relativt store antal musikalske udsættelser, der blev skrevet over en libretto med rimet tekst af juristen og digteren Barthold Heinrich Brockes (1680-1747): Der für die Sünde der Welt gemarterte und sterbenden Jesus, i almindelighed kaldet »Brockes-Passion«, der udkom i Hamborg i 1712 og blev genudgivet flere gange med ændringer. Allerede i det første udgivelsesår skrev og opførte Reinhard Keiser i Hamborg musik til ordene, og siden fulgte kompositioner af Georg Philipp Telemann (1716), Georg Friedrich Händel (1716/17, opført 1719), Johann Mattheson (1718), Johann Friedrich Fasch (i uddrag, 1723), Gottfried Heinrich Stölzel (1725) og andre, nu stort set glemte komponister. Enkelte dele af teksten blev desuden i ændret form optaget i Johann Sebastian Bachs Johannes-Passion (1724).

Handlingen er inddelt i otte »scener«, fordelt på 85 enkeltafsnit af vekslende karakter:

 1. Indstiftelse af nadveren (1-9)
 2. Jesu tilfangetagelse (10-22)
 3. Peters fornægtelse (23-30)
 4. Forhøret af Jesus og Judas' fortvivlelse (31-38)
 5. Domfældelsen over Jesus og hudfletningen af ham (39-53)
 6. Bespottelsen af Jesus (54-62)
 7. Jesu korsfæstelse (63-72)
 8. Jesu død og befalingsmandens bekendelse (73-85)

De 85 afsnit veksler mellem dramatiske optrin for det meste i form af dialoger mellem personerne og persongrupperne, hvis udsagn er beregnede til recitativer og korafsnit, og betragtende eller kommenterende tekster til arier, arioso-satser og accompagnato-recitativer; hertil kommer strofer fra traditionelle passionskoraler (ikke af Brockes). En række af arieteksterne har Brockes skrevet med henblik på satser i da capo-form, hvilket er angivet ved gentagelsen af de indledende verslinjer i slutningen (og ikke med den traditionelle henvisning D. C.). De medvirkende personer og grupper er: Jesus, »evangelist« (fortællerrolle), Zions datter, tre troende sjæle, tre piger, Peter, Johannes, Jakob, Judas, Kaifas, Pilatus, Maria (Jesu mor), en befalingsmand, en soldat og kor af troende sjæle, disciple, soldater, jøder, mordere og »Den kristne Kirke« (i koralerne).

* * *

Titelside

Telemanns Brockes-Passion, i hvis værktitel ordet gemarterte ('pinte') af ukendte årsager blev ændret til leidende ('lidende'), komponerede han i Frankfurt am Main, hvor han siden 1712 havde virket som musikdirektør og kapelmester, og hvor værket blev opført den 2. april 1716 med gentagelse den følgende dag. Det fandt utraditionelt sted i de to kirker, han var ansat ved, og ganske udsævanligt skulle tilhørerne betale for at overvære opførelserne ved at købe et eksemplar af den trykte tekst, som de skulle fremvise ved indgangen. — Værket blev i øvrigt genopført i 1722 i Hamborg, dvs. året efter Telemanns overtagelse af embedet som byens musikdirektør og blandt andet ansvarlig for musikken i dens fem hovedkirker.

Musikken er skrevet for en vokal besætning, der omfatter de 18 foreskrevne solister i vekslende stemmelejer og de forskellige kor. Den instrumentale besætning består af to trompeter, to horn (corno da caccia), to oboer, tre blokfløjter, to tværfløjter, fagot, to solovioliner, viola d'amore, violin I, violin II, viola og basso continuo (violoncel, violone, fagot, cembalo).

For at give et indtryk af værkets omfang og klangrigdom anføres her besætningerne i de selvstændige solosatser. Tallene til venstre henviser til satsnumrene i den nedenfor nævnte udgave fra Bärenreiter. Med + betegnes unisont førte stemmer.

 1. Accompagnement (Jesus): Das ist mein Leib, kommt, nehmet, bas, violin I, II, viola, basso continuo
 2. Aria (Zions datter): Der Gott, dem alle Himmelskreise, sopran, tværfløjte 1, 2, basso continuo
 3. Accompagnement (Jesus): Das ist mein Blut um neuen Testament, bas, violin I, II, viola, basso continuo
 4. Aria (Zions datter): Gott selbst, die Brunnquell alles Guten = nr. 5
 5. Aria (Jesus): Mein Vater, schau, wie ich mich quäle, bas, viola 1+2+3, basso r
 6. Accompagnement (Jesus): Mich drückt der Sünden Zentnerlast, bas, violin I, II, viola, basso continuo
 7. Aria (Jesus): Ists möglich, daß dein Zorn sich stille = nr. 11
 8. Arioso (Zions datter): Sünder, schaut mit Furcht und Zagen, sopran, basso continuo
 9. Aria (Zions datter): Brich mein Herz, zerfließt in Tränen, sopran, obo solo, violin I, II, viola, basso continuo
 10. Aria (Peter): Gift und Glut, Strahl und Fluht, tenor, violin I, II, viola, basso continuo
 11. Soliloquium (Peter): Wo flieht ihr hin, Verzagte?, tenor, violin I, II, viola, basso continuo
 12. Aria (Peter): Nehmt mich mit, tenor, violin I+II+viola I+II+III, basso continuo
 13. Aria (Zions datter): Was Bärentatzen, Löwebklauen, sopran, horn 1, 2, violin I, II, viola, basso continuo
 14. Soliloquium (Peter): Wellch ungeheurer Schmerz, tenor violin I, II, viola, basso continuo
 15. Aria (Peter): Heul du Schaum der Menschenkinder, tenor, violin I+II+obo, basso continuo
 16. Aria (Peter): Schau, ich fall in strenger Buße, tenor, violin solo, basso continuo
 17. Aria (en troende sjæl): Erwäg, ergrimmte Natternbrut, bas, violin I, II, viola, basso continuo
 18. Aria (Zions datter): Meine Laster sind die Stricke, sopran, blokfløjte 1, 2, basso continuo
 19. Aria (Judas): Laßt diese Tat nicht ungerochen, sopran, horn 1, 2, violin I, II, viola, basso continuo
 20. Accompagnato (Judas): Unsäglich ist mein Schmerz, sopran, violin I, II, viola, basso continuo
 21. Aria (Zions datter): Die ihr Gnad versäumet, sopran, tværfløjte 1, 2, basso continuo
 22. Aria à 2 (Zions datter, Jesus): Sprichst du dann auf dies Verklagen, sopran, bas, obo 1, 2, violin I+II, fagot solo, basso continuo
 23. Aria (Zions datter): Dein Bärenherz ist Felsenhart, sopran, violin solo, basso continuo
 24. Aria (en troende sjæl): Ich seh' an einem Stein gebunden, sopran, blokfløjte, obo, viola d'amore, violin, basso continuo
 25. Aria (en troende sjæl): Dem Himmel gleicht sein buntgestriemter Rücken, sopran, violin I, II, viola, fagot solo, basso continuo
 26. Aria (Zions datter): Die Rosenkrönen sonst der rauhen Dornen Spitzen, sopran, basso continuo
 27. Accompagnato (Zions datter): Verwegner Dorn, barbarsche Spitzen, sopran, violin I, II, viola, basso continuo
 28. Aria (Zions datter): Laß doch diese herbe Schmerzen, sopran, violin I+obo 1, violin II+obo 2, viola, basso continuo
 29. Aria (Zions datter): Jesu! Dich mit unsren Seelen, sopran, violin solo 1, violin solo 2, basso continuo
 30. Aria (Zions datter): Schäumest du, du Schaum der Welt, sopran, horn 1, 2, violin I, II, viola, basso continuo
 31. Aria (Zions datter): Heil der Welt, dein schmerzlich Leiden, sopran, obo solo, violin I, II, viola, basso continuo
 32. Aria e Coro (Zions datter og troende sjæle): Eilt, ihr angefochten Seelen, sopran solo, sopran, alt, tenor, bas, violin I+II+obo, basso continuo
 33. Soliloquium (Maria): Ach Gott, mein Sohn wird fortgeschleppt, sopran, blokfløjte 1, 2, 3, basso continuo
 34. Aria à 2 (Maria, Jesus): Soll mein Kind, mein Leben sterben, sopran, bas, tværfløjte solo, violin I+II, fagot, basso continuo
 35. Aria (Zions datter): Es scheint, da den zerkerbten Rücken, sopran, viola d'amore, basso continuo
 36. Aria (en troende sjæl): Hier erstarrt mein Hertz und Blut, alt, violin I, II, viola, basso continuo
 37. Accompagnato (en troende sjæl): O Anblick, o entsetzliches Gesicht!, alt, violin I, II, viola, basso continuo
 38. Aria (en troende sjæl): Was Wunder! der Sonnen Pracht, alt, viola I+II+III, basso continuo
 39. Arioso (en troende sjæl): Mein Heiland, Herr und Fürst, alt, blokfløjte, violin I+II, basso continuo
 40. Terzetto (tre troende sjæle): O Donnerwort! O schrecklich Schreien!, sopran 1, 2, alt, obo 1, 2, violin I, II, viola, basso continuo
 41. Aria (en troende sjæl): O seeligs Wort! O heilsam Schreien!, alt, obo 1, 2, basso continuo
 42. Aria à 2 (Zions datter, en troende sjæl): Sind meiner Seelen tiefe Wunden, sopran, alt, violin I+II, basso continuo
 43. Aria (Zions datter): Brich, brüllender Abgrund, sopran, horn 1, 2, violin I, II, viola, violoncel, basso continuo
 44. Accompagnato (Zions datter, befalingsmand): Ja! Ja! Es brüllet schon, sopran, tenor, horn 1, 2, viola I, II, III, basso continuo
 45. Aria (befalingsmand): Wie kömmts, daß da der Himmel weint, tenor, obo solo, basso continuo
 46. Aria (Zions datter): Wisch ab der Tränen scharfe Lauge, sopran, trompet 1, 2, violin I+obo 1, violin II+obo 2, viola, basso continuo

Foruden de skiftende besætninger medvirker satsernes vekslende taktarter, tempi og tonearter til en høj grad af variation. Det musikalske udtryk er stedvis udpræget dramatisk, hvilket skal ses i lyset af, at et oratorium i grunden er et ikke-scenisk sidestykke til operaen. Værket indledes som en opera med et instrumentalt forspil, Sinfonia, for obo 1, 2, violin I, II, viola og basso continuo.

De fem korsatser er skrevet for fire vokalstemmer med unisont ledsagende instrumenter: sopran+violin I+obo 1, alt+violin II+obo 2, tenor+viola, bas og basso continuo:

 1. Coro (troende sjæle): Mich vom Stricke meiner Sünden (to strofer)
 2. Choral: Ach wie hungert mein Gemüte
 3. Choral: Ach Gott und Herr (to strofer)
 4. Choral: O Menschenkind
 5. Choral: Mein Sünd werden mich kränken
 6. Schluß-Choral: Ich bin ein Glied an deinem Leib (tre strofer)
 • Udgave: Partitur med kritisk apparat ved Carsten Lange. Bärenreiter, Kassel etc., 2008, BA 5863
 • Litteratur: Henning Friedrichs, Das Verhältnis von Text und Musik in den Brockespassionen Keisers, Händels, Telemanns und Matthsons. Musikverlag Emil Katzbichler, München-Salzburg 1975
 • Indspilninger: Stadtsingechor zu Halle, Capella Savaria, dir. Nicholas McGegan. Hungaroton HCD 31130-32 — Akademie für alte Musik Berlin, dir. René Jacobs (mange satser er udeladt). Harmonia Mundi France HMC 902013.14

↑ sidens top


Forside Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Siden opdateret 3. juni 2022