Sagittarius

»MusikMosaik«

Sagittarius
 

→ Værkfortegnelser ↓ sidens fod → Heinrich Schütz

Fortegnelser over Heinrich Schütz's værker

Fremstillinger fra før 1960 omfatter mere eller mindre udførlige oversigter over Schütz' værker, f.eks. Erich H. Müller, Heinrich Schütz. Gesammelte Briefe u. Schriften, udarbejdet 1922, Gustav Bosse Verlag, Regenburg 1931. Efter 1960 henvises til standardfortegnelsen:

Werner Bittinger, Schütz-Werke-Verzeichnis (SWV)
Kleine Ausgabe, Bärenreiter, Kassel etc. 1960

Fortegnelsen, der teknisk er fremstillet som affotografering af maskinskrevne sider, blev udarbejdet med det formål at stille oplysninger om Schütz' værker til rådighed for kirkemusikalsk praksis og at forberede den endelige, komplette værkfortegnelse, »Große Ausgabe«, der efter planen skulle opfylde musikvidenskabelige krav. Forfatteren nåede ikke fuldføre arbejdet, men heller ikke Werner Breig, der siden påtog sig opgaven, har udgivet den store fortegnelse.

»Kleine Ausgabe« er systematisk anlagt i tre hovedafsnit:

  1. Værker, der er overleveret i trykte udgaver og deres håndskiftligt overleverede tidlige versioner: SWV 1-435b
  2. Håndskriftligt overleverede værker: SWV 436-494. Sidst i fortegnelsen omtales yderligere to dengang nyopdagede værker: SWV 495 og 496
  3. Anhang I: Tvivlsomme værker: Anh. 1-11
    Anhang II: Alfabetisk fortegnelse over tabte værker
    Anhang III: Alfabetisk fortegnelse over udvalgte kontrafakta (dvs. værker med andre sangtekster end komponistens oprindelige)

Fortegnelsen giver en række oplysninger af historisk og praktisk art, bl.a. vedrørende teksternes liturgiske funktion, besætninger, kilder, den originale ordlyd af titelblade på de trykte udgaver og henvisninger til de samlede udgaver (Breitkopf & Härtel, Leipzig 1885-1894 med supplementer, Bärenreiter, Kassel etc. siden 1955) og til andre udgaver. De forskellige oplysninger er samlede gruppevis: værktitler, tekstkilder og liturgisk funktion, besætninger og udgaver, hvilket betyder, at disse oplysninger om de enkelte værker skal søges forskellige steder. I slutningen af bogen findes en oversigt over besætningerne og et register over værktitler og tekstbegyndelser.

Der er ingen nodeeksempler (incipits), men som regel er de oplyste titler og tekstbegyndelser tilstrækkelige til en entydig identifikation af de enkelte værker. Dog medfører udeladelsen af nodeeksempler, at det ikke er muligt at få kendskab til værkernes musikalske egenskaber (notation, taktart, toneart osv.).

Siden 1960 er et antal ukendte værker af Schütz dukket op. En række fund er beskrevet efter samme principper som i »Kleine Ausgabe« af Werner Breig i Schützfunde und –zuschreibungen seit 1960. Auf dem Wege zur Großen Ausgabe des Schütz-Werke-Verzeichnisses, Schütz-Jahrbuch 1, 1979, s. 63-92. Heri omtales dels ældre versioner af allerede kendte værker, dels ikke tidligere registrerede kompositioner: SWV 497-500. Senere opdagelser omtales af Eberhard Möller i Neue Schütz-Funde in der Ratschulbibliothek und im Stadtarchiv Zwickau, Schütz-Jahrbuch 6, 1984, s. 5-22, og af Jörg-Ulrich Fechner i Ein unbekanntes weltliches Madrigal von Heinrich Schütz, samme sted, s. 23-51.

En samlet oversigt over Schütz' værker findes i Michael Heinemann, Heinrich Schütz, Rowohlt, Reinbeck bei Hamburg, 2. Auflage 2005, s. 143-150.

↑ sidens top


Forside Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Denne side omredigeret og ajourført 11.november 2012