Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

→ Personer ↓ sidens fod

Personligheder

Georg Rhau

Georg Rhau

Georg Rhau (også Rau, Rhaw o.a.) blev født i 1488 i Eisfeld an der Worra. Om hans familie foreligger ingen oplysninger, ligesom hans bardom, opværkst og skolegang fortaber sig i det dunkle. Fra 1508 studerede han ved universitetet i Erfurt og derefter, fra 1512, ved universitetet i Wittenberg, hvor han afsluttede sin uddannelse. Seks år senere blev han medlem af lærerstaben ved Leipzig universitets kunstfakultet, og på samme tid, 1518, blev han engageret som kantor ved Thomas-skolen sammesteds. Han blev dermed en af bl.a. Johann Hermann Scheins og Johann Sebastian Bachs forgængere i embedet.

I anledning af den skelsættende disputation mellem Martin Luther og Johannes Eck i juni og juli 1519 i Leipzig opførte Rhau en 12-stemmig messe og et Te Deum, rimeligvis komponeret af ham selv; begge værker er gået tabt.

Luthers argumentation ved disputationen var så overbevisende for Rhau, at han tilsluttede sig reformatoren og forlod Leipzig for bestandig (byens rådsherrer tilsluttede sig først i 1539 Den augsburgske Konfession og dermed den evangelisk-lutherske tro). Rhau vides at have virket som skolemester i Eisleben og Hildburghausen i 1520-22.

Fra det følgende år til sin død levede han i Luther-staden Wittenberg, hvor han virkede som bogtrykker og musikforlægger. Bl.a. blev Luthers Store Katekismus og Den augsburgske Konfession udgivet på hans forlag i henholdsvis 1529 og 1530. Med sine musikudgivelser bidrog han i høj grad til udbredelsen af den evangelisk-lutherske kirkemusik. Fremhæves blandt hans nodetryk bør især Neue Deudsche Geistliche Gesänge CXXIII fra 1544, udgivet i fire stemmebøger (sopran, alt, tenor og bas). Desuden genudgav han samme år Johann Walters gejstlige sangbog — den ældste af sin art — der udkom første gang i Wittenberg i 1524, i øvrigt med forord af Martin Luther. Rhaus udgave, der blev forsynet med et nyt forord af Luther, blev genudsendt i 1551, dvs. tre år efter hans død, der indtraf den 6. august 1548.

↑ sidens top


Forside Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Siden oprettet den 22. april 2012