Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

→ Værkfortegnelser ↓ sidens fod

Fortegnelse over Henry Purcells værker

Franklin B. Zimmerman, Henry Purcell 1659-1695. An analytical catalogue of his works, Macmillan & Co, London 1963

Fortegnelsen, som der henvises til med forkortelsen Z, er systematisk anlagt. Den består af fire hovedafsnit, der hver er delt i forskellige grupper efter genrer eller besætninger. Inden for hver gruppe er værkerne anført i alfabetisk orden (se nendenfor):