Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

→ Komponister ↓ sidens fod

Komponistportræt

Joseph Martin Kraus

Joseph Martin Kraus

Født i Miltenberg am Main den 20. juni 1756 (samme år som W. A. Mozart) som søn af en embedsmand, Johann Bernhard Kraus. Som tolvårig blev han optaget på jesuiterkollegiet og musikseminariet i Mannheim, hvor han muligvis modtog musikundervisning af Georg Johann Vogel (»Abbé Vogel«). I årene 1773-77 studerede han jura og filosofi ved universiteterne i Mainz, Erfurt og Göttingen. Efter tilskyndelse fra en medstuderende i Göttingen, den svenske digter Carl Stridsberg, der skrev teksten til Kraus' første operaforsøg, Azire, drog han i 1778 til Sverige. Året efter blev han medlem af Kungliga Musikaliska Akademien i Stockholm.

Her blev hans opera Proserpin opført i 1781 på hofteateret. Med støtte fra forskellige personer ved det kongelige hof blev han samme år udnævnt til 2. hofkapelmester ved Kungliga Teatern. På Gustav IIIs foranledning gennemførte han i årene 1782-88 en længere studierejse, der bragte ham til Rom, Firenze, Napoli, Paris, hvor han komponerede intermedier til Molières Amphitryon, til London og Wien. Her kom han i forbindelse med Joseph Haydn, Chr. W. Gluck og G. Albrechtsberger.

Ved hjemkomsten til Stockholm efterfulgte han i 1788 F. A. B. Uttini (1723-95) som 1. hofkapelmester. Han komponerede operaer til det kongelige teater: Soliman II (1789) og Aeneas i Carthago (1790, uropført 1799), men skrev også musik beregnet til opførelse ved hoffet, bl.a. en sørgesymfoni og en stort anlagt sørgekantate i anledning af Gustav IIIs død i 1792. Selv døde Kraus samme år, den 15. december.

Kraus' værker, der bl.a. omfatter 13 overleverede symfonier, kammermusik for forskellige besætninger, herunder strygekvartetter, vokal kirkemusik, operaer og anden verdslig vokalmusik, er katalogiseret af Bertil H. Van Boer

↑ sidens top


Forsiden Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Oprettet 7. marts 2009