Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

→ Komponister ↓ sidens fod

Johann David Heinichen
(1683-1729)

Introduktion

© Peter Ryom

Johann David Heinichen var i samtiden især kendt som forfatter af en omfattende afhandling om generalbasspil (basso continuo), der i eftertiden har haft betydning for kendskabet til baroktidens musikteori. Som komponist har han derimod ikke været genstand for større interesse. Antagelig som følge af manglende kildemateriale rummer skildringerne af hans levnedsløb flere dunkle punkter, og da han kun blev 46 år gammel, er antallet af værker fra hans hånd begrænset. På den anden side omfatter de en bred vifte af forskellige instrumentale og vokale værktyper, der er karakteritiske for periodens tonekunst. De bærer stærkt præg af indflydelsen fra de venezianske komponister, men rummer også træk fra tysk og fransk musik, der giver den et personligt udtryk. Især bemærkes hans evne til at variere klangfarverne gennem skiftende instrumentkombinationer.

Af hensyn til overskueligheden behandles hans liv og værk i disse afsnit:

↑ sidens top


Forside Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Siden oprettet 17. juni 2023