Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

→ Værkfortegnelser ↓ sidens fod → Joseph Haydn

Fortegnelser over Franz Joseph Haydns værker

Entwurf-Katalog

I et forsøg på at holde rede på sit med tiden stigende antal værker udarbejdede Haydn en håndskrevet fortegnelse, som han med større eller mindre omhu løbende førte ajour. Den blev påbegyndt omkring 1765 og var oprindeligt anlagt således, at hver værk blev anført med de første takter i nodeskrift (»temaer« eller »incipits«) opstillet i en spalte til højre og de tilhørende værktitler til venstre, men efterhånden som nye værker kom til, blev dette system opgivet og oplysningerne skrevet ind, hvor der tilfældigvis var plads. Senere blev fortegnelsen udvidet med flere ark, der ligeledes blev tæt beskrevet. De sidste tilføjelser er fra 1798/99. Dels på grund af dens uoverskuelige disposition og indhold, dels fordi den blev brugt i forbindelse med udfærdigelsen af en anden, mere omfattende liste, er den blevet kendt som Entwurf-Katalog. Der henvises i øvrigt til Jens Peter Larsen, Drei Haydn-Kataloge in Faksimile. Mit Einleitung und ergänzenden Themenverzeichnissen, Einar Munksgaard, Kopenhagen 1941.

Standardfortegnelse

Anthony van Hoboken, Joseph Haydn. Thematisch-bibliographisches Werkverzeichnis, B. Schott's Söhne, Mainz. Bind I: instrumentalværker (1957), bind II: vokalværker (1971), bind III: registre, tilføjelser og rettelser (1978)

Værkerne er inddelt i 31 hovedgrupper:

Instrumentalværker
 1. Symfonier
  Ia Ouverturer
 2. Divertimenti med fire eller flere stemmer
 3. Strygekvartetter
 4. Trestemmige divertimenti
 5. Strygetrioer
 6. Duoer for forskellige instrumenter
 7. Koncerter for forskellige instrumenter
 8. Marcher
 9. Danse
 10. Værker for forskellige instrumenter med baryton
 11. Trioer for baryton, viola (eller violin) og violoncel
 12. Duoer for baryton, med eller uden bas
 13. Koncerter for baryton
 14. Flerstemmige divertimenti med klaver
 15. Trioer for klaver, violin (eller fløjte) og violoncel
  XVa Klaverduoer
 16. Klaversonater
 17. Klaverstykker
 18. Klaverkoncerter
 19. Stykker for mekanisk orgel (fløjte-ur)
 20. /I Instrumentalmusik over Frelserens syv ord på Korset
Vokalværker
 1. /II Vokalversion af Frelserens syv ord på Korset
 2. Oratorier
 3. Messer
 4. Anden kirkemusik
 5. Kor, kantater og arier med orkesterledsagelse
 6. To-, tre- og firestemmige sange
 7. Lieder og kantater med klaverledsagelse
 8. Kanons
 9. Operaer
 10. Marionet-operaer
 11. Skuespilmusik
 12. Bearbejdelser af skotske og walisiske sange

Inden for hver gruppe er værkerne forløbende nummererede. Henvisninger til fortegnelsen består af forkortelsen Hob efterfulgt af løbenummeret, f.eks. Hob. I:98 (symfoni nr. 98) eller Hob. VIIe:I (trompetkoncerten).

For hvert værk oplyses værknummer, kompositionsår, besætning og incipits af alle satser. Derefter følger udførlige bibliografiske oplysninger, herunder henvisninger til forskellige samtidige værkfortegnelser, manuskripter (autografer og afskrifter), udgaver og bearbejdelser.

↑ sidens top


Forsiden Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Denne side opdateret 9. juni 2016