Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

→ Værkfortegnelser ↓ sidens fod → J. S. Bach

Fortegnelser over Johann Sebastian Bachs værker

 1. Alfred Dörffel, Thematisches Verzeichnis der Instrumentalwerke von Joh. Seb. Bach, C. F. Peters, Leipzig 1867, rev. 1882
 2. Carl Thamme, Thematisches Verzeichnis der Vocalwerke von Joh. Seb. Bach, C. F. Peters, Leipzig uden år (1889)
 3. Wolfgang Schmieder, Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke von Johann Sebastian Bach, Bach-Werke-Verzeichnis (BWV), Breitkopf & Härtel, Leipzig 1950 med flere senere, uændrede genoptryk
 4. Wolfgang Schmieder, Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke von Johann Sebastian Bach, Bach-Werke-Verzeichnis (BWV), 2. überarbeitete und erweiterte Ausgabe, Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 1990
 5. Bach-Werke-Verzeichnis Kleine Ausgabe (BWV2a) nach der von Wolfgang Schmieder vorgelegten 2. Ausgabe, herausgegeben von Alfred Dürr und Yoskitake Kobayashi unter Mitarbeit von Kirsten Beißwenger, Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 1998
 6. Hans-Joachim Schulze og Christoph Wolff, Bach-Compendium. Analytisch-bibliographisches Repertorium derf Werke Johann Sebastian Bachs (BC), Edition Peters, Leipzig. Omfatter følgende fire bind:
  1. 1. del, kantater til kirkeårets søn- og helligdage, 1985
  2. 2. del, kantater fortsat, 1987
  3. 3. del, kirkemusik til særlige anledninger, motetter, passioner og oratorier, 1988
  4. 4. del, latinsk kirkemusik, koraler og gejstlige lieder, verdslige kantater, vokal kammermusik, 1989
   (De resterende bind med instrumentalværkerne er så vidt vides ikke udkommet.)

Mens de to fortegnelser fra 1800-tallet (nr. 1 og 2 i ovenstående liste) kan betragtes som historiske kuriosa, har de to andre (nr. 3-5 og 6) haft betydning for bestæftigelsen med Bachs musik. I den henseende er den sidstnævnte, hvortil der henvises med forkortelsen BC, specielt velegnet til forskningsmæssigt arbejde på grund af sit meget omfattende indhold af detaljerede oplysninger. Den citeres fortrinsvis i videnskabelig litteratur om komponisten. Langt mere praktisk og for længst anerkendt som standardfortegnelse er Schmieders Bach-Werke-Verzeichnis, BWV, som derfor omtales nærmere her med udgangspunkt i udgaven fra 1950.

Som det fremgår af titlen, er fortegnelsen systematisk anlagt, idet værkerne er inddelt i grupper med vekslende indhold:

Hertil kommer et Anhang med tvivlsomme og uægte værker, fulgt af forskellige oversigter og registre.

For de enkelte værker eller værkgrupper (som f.eks. Orgel-Büchlein eller Brandenburgkoncerter) oplyses titel, forfatter til tekster i vokalværker, besætning, henvisning til bind og side i den gamle Bach-Ausgabe (1851-1900) og tidspunkt for tilblivelse. Efter disse oplysninsger følger udførlige incipits for alle satser, bibliografiske data og omfattende itteraturhenvisninger.

Få år efter udgivelsen af fortegnelsen offentliggjorde flere Bach-forskere (Georg von Dadelsen, Alfred Dürr) resultaterne af deres forskning, som især betød, at de kronologiske oplysninger, der i hovedsagen stammede fra Philipp Spittas Bach-biografi (1873 og 1880), måtte betragtes som forældede. I de følgende år gjorde Bach-forskningen yderligere fremskridt, nye værker dukkede op, andre kunne påvises ikke at være af ham, visse værker tilhørte andre grupper end dem, de var oprindeligt var katalogiseret i osv. Behovet for en ajourført udgave af Bach-Werke-Verzeichnis gjorde sig stærkere og stærkere gældende, men først i 1990 udkom en revideret fortegnelse, der er udvidet til at omfatte 1120 numre og som oplyser de årstal, der nu betragtes som gældende.

På grund af dens store omfang (XLVI+1014 sider) og temmelig forvirrende henvisningssystem i forbindelse med værknumre, der har skiftet plads, fandt forlaget det formålstjenligt at lade fremstille en mindre udgave (nr. 5 i ovenstående oversigt). Dens incipits er ganske korte og antallet af historiske oplysninger og bibliografiske data er væsentligt reduceret.

↑ sidens top


Forsiden Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Oprettet: 7. marts 2009