Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

→ Værkfortegnelser ↓ sidens fod

Fortegnelser over Carl Philipp Emanuel Bachs værker

 • Alfred Wotquenne, Thematisches Verzeichnis der Werke von Carl Philipp Emanuel Bach, Breitkopf & Härtel, Leipzig, 1905, faksimile-reprint: Breitkopf & Härtel, Wiesbaden, 1964

 • E. Eugene Helm, Thematic Catalogue of the Works of Carl Philipp Emanuel Bach, Yale University Press, New Haven and London, 1989
 • Alfred Wotquenne

Den belgiske musikforsker og bibliotekar Alfred Wotquennes (1867-1939) fortegnelse, hvortil der henvises med W alene eller med Wq, omfatter 279 numre, hvoraf 1-253 udgør den egentlige værkliste. I adskillige tilfælde betegner et nummer ikke ét, men flere værker, der indgår i en mere eller mindre omfattende samling (f.eks. består nr. 65 af ikke færre end 50 individuelle stykker). I sådanne tilfælde betegnes de enkelte værker med hovednummer og ordensnummer (f.eks. Symfoni i E-dur 182,6). En række værker findes i forskellige versioner med hver sit soloinstrument (f.eks. foreligger cembalokoncerten nr. 26 også som fløjtekoncert, nr. 166, og som cellokoncert, nr. 170). Alle tekster (overskrifter, bemærkninger i fodnoter osv.) er affattede både på tysk og på fransk. Fortegnelsen er inddelt 31 grupper:

  Instrumentalmusik
  Værker for »klaver« (dvs. klaviaturinstrument: cembalo og orgel)
 1. Koncerter: 1-45
 2. Koncerter for to klaverer: 46-47
 3. Sonater og sonatiner: 48-68
 4. Sonate for klaver med to manualer: 69
 5. Sonater for orgel: 70
 6. Værker for klaver med et instrument: 71-88
 7. Klavertrioer: 89-95
 8. Sonatiner for klaver og forskellige instrumenter: 96-108
 9. Sonatiner for to klaverer og forskellige instrumenter: 109-110
 10. Forskellige stykker for klaver: 111-121
 11. Symfonier for orkester, bearbejdet for klaver: 122

 12. Værker for forskellige instrumenter
 13. Soli for fløjte: 123-134
 14. Solo for obo: 135
 15. Soli for viola da gamba: 136-137
 16. Solo for violoncel: 138
 17. Solo for harpe: 139
 18. Duetter for forskellige instrumenter: 140-142
 19. Trioer for fløjte, violin og bas: 143-153
 20. Trioer for to violiner og bas: 154-160
 21. Trioer for forskellige instrumenter: 161-163
 22. Koncerter for obo: 164-165
 23. Koncerter for fløjte: 166-169
 24. Koncerter for violoncel: 170-172
 25. Symfonier: 173-183
 26. Forskellige stykker for blæseinstrumenter: 184-188
 27. Menuetter og polonæser for forskellige instrumenter: 189-193

 28. Vokalmusik
 29. Oder og lieder for en sangstemme med klaverledsagelse: 194-202
 30. Koraler med og uden akkompagnement: 203
 31. Motetter, salmer osv, uden akkompagnement: 204-210
 32. Arier og kor med akkompagnement: 211-231
 33. Oratorier og kantater: 232-253

Desuden omfatter fortegnelsen:

 • Teoretiske skrifter: 254-258
 • Anhang. Værker af C. P. E. Bach, der blev offentliggjort kort efter hans død (1788-1803): 259-272
 • Portrætter: 273-278
 • Fortegnelse over Carl Philipp Emanuel Bachs musikalske efterladenskaber (den såkaldte »Nachlass-Verzeichnis«): 279

I fortegnelsens hoveddel gengives for hvert værk incipit af første sats. Oplysningerne om de enkelte kompositioner begrænser sig til titel, overleveringsform, stednavn og årstal; desuden bemærkninger om eventuelle bearbejdelser for andre instrumenter.

Paul Kast, Die Bach-Handschriften der Berliner Staatsbibliotek, Tübinger Bach-Studien, Bd. 2-3, indholder en liste over 70 værker af Carl Philipp Emanuel Bach, som ikke er anført i Wotquennes fortegnelse.

E. Eugene Helm

Eugene Helms fortegnelse, som der henvises til med H, er anlagt efter utraditionelle retningslinjer. Den omfatter 875 numre, hvoraf nogle er udeladt (»deleted«), andre forsynet med decimaler. De er fordelt i forskellige afsnit, inden for hvilke de anføres i kronologisk orden:

  Instrumentalværker
 • Værker for et klaviaturinstrument alene: 1-402
 • Koncerter og sonatiner (dvs. koncertlignende værker med orkester): 403-501
 • Kammermusik med et klaviaturinstrument: 502-547
 • Solosonater for blæsere og strygere: 548-565
 • Triosonater: 566-597
 • Anden kammermusik: 598-647
 • Symfonier: 648-668

 • Vokalmusik
 • For solostemmer (sange med klaverledsagelse): 669-771
 • Større korværker: 772-866.5 (afsnittet er underdelt i mindre grupper: passioner, påskekantater, kantater til mikkelsdag, julekantater osv.)
 • Teoretiske skrifter: 867-875

Tallet 875 skal ikke tages som udtryk for omfanget af Carl Philipp Emanuel Bachs produktion. Det skyldes ikke alene de nævnte 'uregelmæssigheder', men også og især at værkerne inden for de enkelte afsnit er delt i tre eller fire underafsnit: »ægte værker«, »måske ægte værker«, »tvivlsomme værker« og »uægte værker«. I det første afsnit fordeler de sig f.eks. således:
Authentic: 1-337
Possibly authentic: 338-357
Doubtful: 358-375.5
Spurious: 376-402
Selv i de tilfælde, hvor man kender navnet på ophavsmanden til en komposition, der fejlagtigt er tilskrevet Bach, er den således anført i fortegnelsens hovedafsnit (og ikke i et selvstændigt tillæg med tvivlsomme og uægte værker, et "Appendix"). Desuden medfører den kronologiske orden, at værker for forskellige instrumenter eller besætninger ikke anføres sammenhængende. Bl.a. er de syv orgelsonater, Wq 70, betegnede med numrene 133, 134, 84, 85, 87 og 107.
 Også hvad angår oplysningerne om de enkelte værker, følger fortegnelsen utraditionelle principper. De anførte incipits, der gengives for alle satser i værkerne, meddeles i slutningen af hver værkpræsentation og ikke, som i de fleste andre fortegnelser, umiddelbart efter værknummer, titel, besætning og årstal, dvs. før de bibliografiske data og musikvidenskabelige oplysninger.

↑ sidens top


Forside Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Oprettet: 7. marts 2009