Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

→ Personer ↓ sidens fod

Musikhistoriske personer

Franz Schalk
(1863-1931)

© Peter Ryom

Franz Schalk

Franz Schalk hører sammen med sin ældre bror, Josef Schalk (1857-1900), til kredsen af elever og medarbejdere omkring Anton Bruckner, som han knyttede et personligt og livslangt venskab med. På forskellige måder gjorde brødrene en utrættelig og prisværdig indsats for at udbrede kendskabet til deres læremesters musik, der blev betragtet som vanskeligt tilgængelig eller ligefrem uspillelig. Ikke alene opførte de hans værker, bl.a. i form af klaverudtog, som de selv arrangerede for to eller fire hænder, men de bistod ham også med omarbejdelsen af symfonierne og messerne, i flere tilfælde dog på egen hånd og uden Bruckners vidende og godkendelse. Netop dette har på den anden side ført til, at brødrene har fået et tvivlsomt ry i musikhistorien, ikke mindst efter at opmærksomheden siden begyndelsen af 1930'erne er rettet imod Bruckners originale værker, og at der som følge deraf i almindelighed tages afstand fra elevernes velmenende, men misforståede bearbejdelser. Dog var Franz Schalk i sin samtid og specielt i de to første årtier af 1900-tallet en internationalt kendt og højt respekteret dirigent af betydeligt format.

Franz Schalk blev født i Wien, hvor han i 1875-81 blev uddannet ved Gesellschaft der Musikfreundes konservatorium i violin og klaver og hos Anton Bruckner i musikteori. Efter endt uddannelse virkede han som violinist i Karlsruhe og indledte i Wien kort efter sin indsats for at gøre Bruckners musik kendt i videre kredse. I 1888 blev han kapelmester i Reichenberg og var i 1890-95 teaterkapelmester i Graz. I de følgende fire år virkede han i Prag, som gæstedirigent ved Covent Garden Opera i London, i 1898-99 ved Metropolitan Opera i New York og ved den kongelige opera i Berlin. Fra 1900 var han første kapelmester ved hofoperaen i Wien og var leder af denne indtil 1929, i perioden 1919-24 sammen med Richard Strauss. I årene 1904-21 dirigerede han desuden koncerterne ved Gesellschaft der Musikfreunde i Wien, hvor han i 1909-19 også var leder af statsakademiets kapelmesterskole. Hans enke, Lili Schalk, udgav i 1935 korrespondancen mellem ham og broderen i Briefe und Betrachtungen, der udgør en vigtig kilde til Anton Bruckners biografi.

Litteratur

  • Leibnitz, Thomas, Die Brüder Schalk und Anton Bruckner, Hans Schneider, Tutzing, 1985
  • Doebel, Wolfgang, Bruckners Symphonien in Bearbeitungen. Die Konzepte der Bruckner-Schüler und ihre Rezeption bis zu Robert Haas, Hans Schneider, Tutzing, 2001

↑ sidens top


Forside Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Opdateret 29. oktober 2022