Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

→ Reformationen ↓ sidens fod

Martin Luthers evangeliske salmer

En væsentlig side af Reformationen var Martin Luthers reform af gudstjenesten, som blandt andet betød indførelsen af strofiske sange på modersmålet som erstatning for de traditionelle latinske messeled. Sangene skulle synges af menigheden, der ikke længere blot skulle lytte til koret, hvad enten det sang de gregorianske koraler eller flerstemmige udsættelser af ordene. Menigheden skulle med andre ord deltage aktivt i lovsangen og taksigelsen, hvilket i sig selv var revolutionerende.

Eftersom der kun fandtes enkelte, mere eller mindre velegnede sange fra førreformatorisk tid, opstod hurtigt et enormt behov for fremskaffelsen af brugbare tekster og melodier.

Luther og hans musikalske medarbejder, Johann Walter, var blandt de første bidragydere til et repertoire af evangeliske Kirchenlieder, og de lagde dermed grunden til en tradition, der i århundrederne efter Reformationen blev videreført og udviklet, ikke alene i Tyskland, men alle steder hvor den evangeliske tro blev antaget — herunder Danmark, hvor mange af hans salmer i oversættelse stadig har deres plads i Den danske Salmebog og dermed i den danske højmesse.

Den følgende oversigt omfatter de 36 salmer (koraler), som Luther vides at have skrevet teksten til. Det kan ikke udelukkes, at henvisningerne til de danske overstættelser eller gendigtninger er ukomplette eller mangelfulde. Jeg vil derfor være taknemmelig for supplerende oplysninger og rettelser af eventuelle fejl (skriv venligst til musikmosaik(at)mail.dk eller ring til 21248858).

Med forkortelsen EG henvises til Evangelisches Gesangbuch, hvorfra de anførte årstal stammer; i flere tilfælde oplyser Den danske Salmebog (DDS) andre årstal. De ældre danske salmebøger, der nævnes her, er En ny Psalmebog 1553 (kendt som »Hans Tausens Psalmebog«), Hans Thomissøns Psalmebog 1569, Niels Jespersøns Graduale 1573, Thomas Kingos Graduale 1699, Den pontoppidanske Psalme=Bog 1740 og Frederik Christian Breitendichs Fuldstændig Choral=Bog 1764. Alle seks bøger er udgivet i faksimile. Ved oplysningerne om forlæggene til Luthers gendigtninger henvises til salmerne i Salmernes Bog (»Davids salmer«).

 1. Ach Gott, vom Himmel sieh darein (1524, efter Salme 12), EG 273, 6 strofer — Ak Gud, fra himlen se herned, DDS 394
 2. Aus tiefer Not schrei ich zu dir (1524, efter Salme 130), første version, ikke i EG, 4 strofer — Ikke i dansk tradition
  Aus tiefer Not schrei ich zu dir (1524, efter Salme 130), anden version, EG 299, 5 strofer — Af dybsens nød, o Gud, til dig, DDS 496, 5 strofer (tidligere med en tilføjet 6. strofe af ukendt oprindelse: »Gud fader Søn oc den hellig Aand« der findes hos »Tausen«, Thomissøn, Jespersøn, Kingo, Pontoppidan. Breitendich angiver strofeantallet 6.
 3. Christ lag in Todesbanden (1524, delvis efter sekvensen Victimae paschali laudes), EG 101, 7 strofer — I dødens bånd vor Frelser lå, DDS 220
 4. Christ unser Herr zum Jordan kam (1541/1543), EG 202, 7 strofer — Christus selv kom til Jordans flod, ikke i DDS, men findes i de seks ovennævnte, ældre salmebøger.
 5. Christum wir sollen loben schon (år?, efter hymnen A solis ortus cardine), ikke i EG, 8 strofer — Ikke i dansk tradition
 6. Der du bist drei in Einigkeit (1543, efter hymnen O lux beata Trinitas), EG 470, 3 strofer — Ikke i dansk tradition
 7. Dies sind die heiligen zehn Gebot (1524), EG 231, 12 strofer — Ikke i dansk tradition
 8. Ein feste Burg ist unser Gott (1529, efter Salme 46), EG 362, 4 strofer — Vor Gud han er så fast en borg, DDS 336
 9. Ein neues Lied wir heben an (1523), ikke i EG, 12 strofer — Ikke i dansk tradition
 10. Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort (1543), EG 193, 3 strofer — Behold os, Herre, ved dit ord, DDS 337
 11. Es spricht der unweisen Mund wohl (år?, efter Salme 14), ikke i EG, 6 strofer — Ikke i dansk tradition
 12. Es wollt uns Gott gnädig sein (1524), EG 280, 3 strofer — Ikke i dansk tradition
 13. Gelobet seist du, Jesu Christ (1524), EG 23, 7 strofer (2–7 af Luther) — Lovet værre du, Jesus Krist, DDS 108, 6 strofer
 14. Gott der Vater wohn uns bei (1524, efter et tysk litani fra 1400-tallet), EG 138, 1 strofe, der gentages med skiftende indledning — Ikke i dansk tradition
 15. Gott sei gelobet und gebenedeiet (1524), EG 214, 3 strofer — Ikke i dansk tradition
 16. Herr Gott dich loben wir (1529, det tyske Te Deum), EG 191 — Ikke i dansk tradition
 17. Jesaia dem Profeten das geschah (1526?, det tyske Sanctus), ikke i EG, 1 strofe — Ikke i dansk radition
 18. Jesus Christus unser Heiland, der den Tod überwand (1524), EG 102, 3 strofer — Ikke i dansk tradition
 19. Jesus Christus unser Heiland, der von uns den Gotteszorn wandt (1524, delvis efter hymnen Jesus Christus nostra salus), EG 215, 10 strofer (8 strofer i EG) — Jesus Kristus er til stede, DDS 461, 9 strofer
 20. Komm Gott Schöpfer, heiliger Geist (1524, efter hymnen Veni Creator Spiritus), EG 126, 7 strofer — Ikke i dansk tradition (Kom, sandheds Ånd! og vidne giv, DDS 300, 3 strofer af Thomas Kingo, synges på den samme melodi)
 21. Komm heiliger Geist, Herre Gott (1524, efter antifonen Veni Sancte Spiritus, reple), EG 125, 3 strofer (strofe 2–3 af Luther) — Kom, Helligånd, Gud Herre from, DDS 301, 3 strofer
 22. Mensch willst du leben seliglich (år?), ikke i EG, 5 strofer — Ikke i dansk tradition
 23. Mitten wir im Leben sind (1524, efter antifonen Media via in morte sumus), EG 518, 3 strofer (strofe 2–3 af Luther) — Midt i livet er vi stedt, DDS 495, 3 strofer
 24. Mit Fried und Freud ich fahr dahin (1524, efter Simeons lovsang, Luk 2:29–32), EG 519, 4 strofer — Med fred og fryd jeg farer hen, DDS 133
 25. Nun bitten wir den heiligen Geist (1524), EG 124, 4 strofer (strofe 2–4 af Luther) — Nu bede vi den Helligånd, DDS 289, 5 strofer (4 strofer i de ældre salmebøger)
 26. Nun freut euch, lieben Christen gemein (1523), EG 341, 10 strofer — Nu fryde sig hver kristen mand DDS 487, 7 strofer
 27. Nun komm, der Heiden Heiland (1524, efter hymnen Veni redemptor gentium), EG 4, 8 strofer (5 strofer i EG) — Kom, hedningers frelsermand, ikke i DDS, men findes hos Thomissøn og Kingo, 8 strofer; Breitendich anfører det samme antal.
 28. Sie ist mit lieb, die werde Magd (år?, efter Åb 12:1–6), ikke i EG, 3 strofer — Ikke i dansk tradition
 29. Vater unser im Himmelreich (1539, efter Matt 6:9–13), EG 344, 9 strofer — Fader vor udi himmerig, ikke i DDS, men findes i alle seks ovennævnte, ældre salmebøger
 30. Verlei uns Frieden gnädiglich (1529, efter antifonen Da pacem, Domine), EG 421, 1 strofe — Forlen os freden, Herre, nu, DDS 711
 31. Vom Himmel hoch da komm ich her (1535, efter Luk 2:9–16), EG 24, 15 strofer, EG 24, 15 strofer — Fra himlen højt kom budskab her, DDS 95
 32. Vom Himmel kam der Engel Schar (1543), EG 25, 6 strofer — Fra himlen kom en engel klar, DDS 96
 33. Wär Gott nicht mit uns diese Zeit (1524, efter Salme 124), EG 297 (Wo Gott der Herr nicht bei uns hält, strofe 3 og 4 = strofe 2 og 3 fra Wär Gott nicht mit uns) — Var Gud ej med os denne stund, DDS 338
 34. Was fürchtest du, Feind Herodes, sehr (år?, efter hymnen Herodes, hostis impie), ikke i EG, 5 strofer — Ikke i dansk tradition
 35. Wir glauben all an einen Gott (1524), EG 183, 3 strofer — Vi tro, vi alle tro på Gud, DDS 438
 36. Wohl dem, der in Gottes Furcht steht (år?, efter Salme 128), ikke i EG, 5 strofer — Ikke i dansk tradition

Litteratur:

 • Patrice Veit, Das Kirchenlied in der Reformation Martin Luthers. Eine thematische und semantische Untersuchung, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden/Tuttgart 1986

↑ sidens top


Forside Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Siden oprettet den 5. april 2015