Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

→ Værkfortegnelser ↓ sidens fod

Fortegnelser over Ludwig van Beethovens værker

Allerede i Beethovens levetid /1770-1827) blev der udarbejdet og udgivet fortegnelser over hans værker. I 1851 udkom en tematisk fortegnelse over hans trykte kompositioner, udarbejdet af en anonym forfatter (måske C. Geissler). Et nyt, revideret og forøget oplag ved Georg Nottebohm udkom i 1868. Siden har flere andre udarbejdet tematiske fortegnelser over hans musik. Den seneste er:

Georg Kinsky og Hans Halm, Das Werk Beethovens. Thematisch-bibliographisches Verzeichnis seiner sämtlichen vollendeten Kompositionen, G. Henle Verlag, München-Duisburg 1955. (Efter Kinskys død i 1951 blev fortegnelsen fortsat og udgivet af Halm).

Beethovens kompositioner er inddelt i to hovedgrupper: værker udgivet med opus-nummer og værker udgivet uden opus-nummer. Den første består af 138 numre, den anden, der er systematisk anlagt efter genrer, omfatter 205 og er disponeret således:

 1. Instrumentalwerke
  1. Orkestermusik
   1. Orchesterstücke: WoO 1-3
   2. Konzerte und Konzertsätze: WoO 4-6
   3. Tänze: WoO 7-17
   4. Märsche und Tänze für Blasorchester: WoO 18-24
  2. Kammermusik
   1. Kammermusik ohne Klavier: WoO 25-35
   2. Kammermusik mit Klavier: WoO 36-46
  3. Klavierwerke zu 2 und 4 Händen
   1. Sonaten und einzelne Stücke: WoO 47-62
   2. Variationen: WoO 63-80
   3. Tänze: WoO 81-86
 2. Gesangswerke
  1. Kantaten, Chöre und Arien mit Orchesterbegleitung: WoO 87-98
  2. Mehrstimmige Gesangsstücke, teils mit, teils ohne Klavierbegleitung: WoO 99-106
  3. Lieder und Gesänge für eine Stimme mit Klavierbegleitung: WoO 107-151
  4. Volksliedbearbeitungen, zum eil auch mehrstimmig, mit Klavierbegleitung: WoO 152-158
  5. Kanons: WoO 159-198
  6. Nachlese: Musikalische Scherze, einschließlich der Notenscherze in Briefen, une kleine vokale Widmungsstücke: WoO 199-205

I Anhang anføres dels tvivlsomme værker (nr. 1-6), dels uægte værker (nr. 7-18).

For hver komposition indeholder fortegnelsen et stort antal detaljerede oplysninger af historisk, bibliograpfisk og praktisk art. Der er incipits til alle satser. Der er desuden udførlige registre bl.a. over alle værker dels i systematisk orden, dels i kronologisk orden, over afvigende opusnumre fra samtiden, over tilegnelserne og over tekstbegyndelser.

↑ sidens top


Forside Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Oprettet den 7. marts 2009