Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

→ Komponister ↓ sidens fod

Komponistportræt

Johann Gottfried Walther

Portræt af Johann Gttfried Walther

Komponisten, organisten, musikskribenten og leksikonforfatteren Johann Gottfried Walther (der ikke må forveksles med Martin Luthers musikalske medarbejder Johann Walter, 1496-1570), blev født i Erfurt den 18. september 1681 som søn af en håndværker. Hans mor var en fjern slægtning til Johann Sebastian Bachs mor, begge født Lämmerhirt. Skolegangen gennemførte han i fødebyen, hvor han senere fulgte forelæsninger i filosofi og jura på universitetet, men besluttede sig for at hellige sig musikken. Sin første undervisning heri fik han af et medlem af den vidt forgrenede Bach-familie, Johann Bernhard, der var orgnist i byen. I 1702 blev Walther ansat som organist ved Skt. Thomas-kirken samme sted og fortsatte sine musikstudier, hovedsagelig gennem læsning af teoretiske skrifter.

I de følgende år gennemførte han studierejser til en række tyske byer, hvor han fik et grundigt kendskab til den protestantiske koralbearbejdelse for orgel, som han selv siden leverede betydelige bidrag til. I 1707 tiltrådte han stillingen som stadsorganist i Weimar, hvor han bl.a. underviste prinsen, Johann Ernst, i musik. Under opholdet i Weimar knyttede han venskab med sin slægtning Johann Sebastian Bach, der fra 1708 virkede som hoforganist og fra 1714 som hofkapelmester samme sted. I denne periode skrev begge komponister orgeltransskriptioner af både italienske og tyske komponisters koncerter, for Walthers vedkommende af bl.a. Albinoni, Torelli, Telemann og »Sig. Meck« (reelt: Vivaldi). En række af hans værker for orgel, navnlig koralbearbejdelser, blev udgivet i samtiden.

Walther var desuden forfatter af forskellige skrifter om musik, bl.a. Praecepta der Musikalischen Composition (1708), som han tilegnede prinsen i Weimar. Walther er dog frem for alt kendt for at have skrevet det første tysksprogede opslagsværk om musik, Musicalisches Lexicon oder Musicalische Bibliothec, der blev udgivet i musikbyen Leipzig i 1732. Bogen er en vigtig kilde til viden om musikken og musiklivet på hans tid, fordi den både indeholder biografier over et stort antal komponister og musikere og behandler musikteoretiske emner i et betydeligt antal artikler. (At artiklen om Bach er forholdvis kort, har givet anledning til formodningen om uoverensstemmelser mellem de to fætre, men dette er ubegrundet). Med henblik på at samle oplysninger til bogen korresponderede Walther med både musikskribenter og komponister, bl.a. Gottlieb Heinrich Stölzel. En stor del af det redaktionelle arbejde fandt sted i en periode, da hans orgel fra 1726 var under ombygning og uanvendeligt.

Den sidste snes år af sit liv, som Walther tilbragte i Weimar, var præget af sygdom og trange kår, bl.a. som følge af nedgang i antallet af elever. Han døde 23. marts 1748.

↑ sidens top


Forside Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Siden oprettet 15. november 2015