Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

→ Komponister ↓ sidens fod

Komponistportræt

Gottfried Heinrich Stölzel

Gottfried Heirich Stölzel

Stölzel blev født den 13. januar 1690 i Grünstädtel (en landsby i Erzgebirge) som søn af en lærer og organist, der dog levede mere af bjergværksdrift end af forpligtelserne i skolen og i kirken. Drengen fik sin første musikundervisning af faderen og kom som 13-årig i skole i Schneeberg, hvor han blev undervist af kantoren, der var en tidligere elev af Johann Kuhnau. Nogle år senere besøgte Stölzel gymnasieskolen i Gera, hvor han ligeledes blev undervist i musik. I 1707 tog han til Leipzig for på forældrenes opfordring at studere teologi, men dyrkede også musikken ved siden af. Især var han optaget af Georg Philipp Telemanns værker, og på den tid begyndte han på opfordring at komponere. I 1710 flyttede han til Breslau, hvor han både underviste i musik, fortsatte med at komponere og opførte sine værker. Tilbud om stillinger som kapelmester i Gera og Zeitz afslog han. I slutningen af 1713 rejste han til Italien, hvor han i Venezia bl.a. traf Antonio Vivaldi og Alessandro Marcello. Han besøgte også Firenze og Rom, hvor han ligeledes lærte samtidige komponister at kende, bl.a. Alessandro Scarlatti. På hjemrejsen kom han til Prag, hvor han opholdt sig i tre år. Stölzel var efterhånden blevet kendt i vide kredse, hvilket bl.a. førte til at den sachsiske kurfyrste og polske konge August II (»den Stærke«) tilbød ham en stilling i Dresden, som han dog afslog af ukendte grunde. I 1717 kom han til Bayreuth og blev fra 1719 ansat i Gera, men forlod stillingen kort efter. Samme år tiltrådte han stillingen som hofkapelmester i Gotha, som han bevarede de sidste 30 år af sit liv. Det sluttede den 27. november 1749.

Stölzel, der i sin samtid var højt anset, skrev musik inden for mange forskellige genrer. Til hans værker hører koncerter for bl.a. fløjte, obo og violin, concerti grossi, triosonater og andre former for instrumentalmusik. Han skrev også operaer og ikke mindst forskellige slags evangelisk kirkemusik til både tyske og latinske tekster. Bl.a. vides han at have komponeret flere passioner, hvis musik ikke er overleveret. Af hans over 900 kantater til båder kirkelige og verdslige tekster er lidt over halvdelen bevaret med både tekst og musik. I lighed med værker af andre komponister fra første halvdel af 1700-tallet rummer de få kompositioner af ham, der er tilgængelige i moderne udgaver og i indspilninger, en stor musikalsk skønhed og vidner om en betydelig fantasirigdom.

↑ sidens top


Forside Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Siden oprettet 25. marts 2015