Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

↓ sidens fod

Robert Schumann
(1810-1856)

Værker for pedalflygel

© Peter Ryom


Et pedalflygel adskiller sig fra et almindeligt flygel ved foruden et klaviatur til spil med hænderne (manual) at omfatte et tilsvarende til fødderne (pedal). Det blev anvendt som øveinstrument i orgelspil, og til formålet lejede Schumann i 1845 et pedalklaviatur til sit flygel. På den tid studerede han med sin hustru Clara ihærdigt kontrapunkt ved at analysere fugaer i Bachs Das wohltemperierte Clavier, og for hans vedkommende førte det til, at han i årets løb komponerede en række kontrapunktiske værker, der blev udgivet samme år i tre samlinger. Titelbladene på de to første omtaler kun pedalflygel, mens der ved den tredje, der udtrykkeligt er skrevet for orgel, anføres pedalflygel som et muligt alternativ. Alle stykker i de tre samlinger er noterede på tre systemer. Her gengives begyndelsen af det, der indleder den første samling:


De tre samlinger

Studien für den Pedalflügel, op. 56

 1. Nicht zu schnell. C-dur, 4/4
 2. Mit innigem Ausdruck. a-mol, 12/8
 3. Andantino — Etwas schneller. E-dur, 4/4
 4. Innig. As-dur, 3/4
 5. Nicht zu schnell. h-mol, 2/4
 6. Adagio. H-dur, 3/4

Skizzen für den Pedalflügel, op. 58

 1. Nicht schnell und sehr markirt [sic]. c-mol, 3/4
 2. Nicht schnell und sehr markirt. C-dur, 3/4
 3. Lebhaft. f-mol, 3/4
 4. Allegretto. Des-dur, 3/4

Sechs Fugen über den Namen BACH für Orgel oder Pianoforte mit Pedal, op. 60

 1. Langsam. B-dur, 4/4
 2. Lebhaft. B-dur, 3/4
 3. Mit sanften Stimmen. g-mol, 4/4
 4. Mäßig, doch nicht zu langsam. B-dur, 4/4
 5. Lebhaft. F-dur, 6/8
 6. Mäßig, nach und nach schneller. B-dur, 4/4

Overkriften på den tredje fuga synes at bekræfte, at den er skrevet for orgel, eftersom det formentlig er en registeringsanvisning, der er meningsløs i forbindelse med et pedalflygel. Samlingen blev i øvrigt nogle år efter udgivelsen tilegnet Claras halvbroder, for på titelbladet af en egenhændig renskrift af fugaerne med samme værktitel som i udgaven tilføjede Schumann An Woldemar Bargiel zur Erinnerung an seinen Schwager R. Sch. Dresden, d. 26sten September 1848.

Bemærkninger

Schumann er ikke den eneste komponist, der som hyldest til Thomaskantoren i Leipzig har lagt de fire toner i det musikhistoriske navn

til grund for kompositioner, hvor de optræder i vekslende kombinationer.

Bach selv var sandsynligvis den første, der fik ideen, men han nåede ikke at føre den ud i livet. Hans store kuntrapunktiske værk, Kunst der Fuge, slutter med en sats, der afbrydes brat efter 239 takter, og i det håndskrevne partitur har sønnen Carl Phlipp Emanuel efter Bachs død (28. juli 1750) tilføjet ordene: »NB. Über dieser Fuge, wo der Name BACH im Contrasubjekt angebracht worden, ist der Verfasser gestorben«. (To danske komponister har i øvrigt hver for sig skrevet en fortsættelse til satsen: Jan Maegaard og Niels Viggo Bentzon.) Johann Ludwig Krebs, der var elev af Bach, har skrevet et fuga i B-dur over de fire toner. Franz Liszt komponerede i 1855 præludium og fuga for orgel, omarbejdet i 1870 og i en senere version for klaver 1871. Ligeledes har Nikolai Rimski-Korsakov i 1878 skrevet seks stykker for klaver (op. 10), og for orgel skrev Max Reger i 1900 en fantasi og fuga (op. 46). Arthur Honegger skrev i 1932 et klaverværk i tre dele, Prélude, Arioso et Fughette, der alle tre begynder med de fire toner i forskellige udformninger.

I 1845 komponerede Schumann i øvrigt andre kontrapunktiske værker for klaver (uden pedal) end de nævnte. Hertil hører Vier Fugen op. 72 udgivet samme år, Sieben Klavierstücke in Fughettenform op. 126 udgivet i 1854 og Canon udgivet som nr. 20 i Albumblätter op. 124 udgivet i 1853. I modsætning til Felix Mendelssohn Bartholdy, der med tydelig inspiration fra Bachs Das wohltemperierte Clavier skrev en række præludier og fugaer for henholdsvis klaver (op. 35, nr. 1-6) og orgel (op. 37 nr. 1-3), er det påfaldende, at Schumann i alle tilfælde kun komponerede ensatsede kontrapunktiske stykker.

Indspilninger

 • Klavierwerke. Gesamtwerk für Pedalflügel. Martin Schmeding, pedalflygel ◊ Ars
   Indeholder: op. 56, 58 og 60
 • Sämtliche Werke für Pedalflügel oder Orgel. Daniel Beckmann, orgel ◊ Aeolus
   Indeholder: op. 56, 58 og 60
 • Sämtliche Werke für Pedalflügel/Orgel. Andreas Rothkopf, orgel ◊ Audite
   Indeholder: op. 56, 58 og 60
 • Complete Organ Works. Tom Winpenny, orgel ◊ Naxos
   Indeholder: op. 58, 56 og 60
 • »Counterpoint in Bloom«. Jens E. Christensen, orgel (Vor Frelsers Kirke) ◊ OUR Recordings
   Indeholder: op. 56 og 60
 • Schumann und der Kontrapunkt. Florian Uhlig, klaver ◊ Hänssler
   Indeholder: op. 56 og 58 udført i versioner for tohændigt klaver

sidens top


Forside Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Oprettet den 25. oktober 2023