Sagittarius

»MusikMosaik«

Sagittarius
 

→ Værklister ↓ sidens fod → Heinrich Schütz


Værker af Heinrich Schütz
(1585-1672)

Oversigt over samlinger og enkeltværker

Langt den overvejende del af Schütz' bevarede musik blev trykt i hans samtid. I alt drejer det sig om 435 kompositioner af vekslende omfang og beskaffenhed (SWV 1–435). Enkelte værker indgik i samlinger med blandet indhold. De skriftligt bevarede værker omfatter 61 katalognumre (SWV 436–496 i fortegnelsen fra 1960) plus fem senere opdagede værker (SWV 497–501). Flere af de nævnte kilder inden for begge kategorier er ufuldstændigt overleverede. Desuden kendes 11 stykker af tvivlsom ægthed (SWV Anh. 1–11), hvortil kommer et antal værker, der fejlagtigt er tilskrevet Schütz (uden SWV-nummer). For fuldstændighedens skyld skal det tilføjes, at han vides at have komponeret mere end 100 værker, hvortil musikken gået tabt.

 1. Trykte samlinger og enkeltkompositioner udgivet med opusnummer
  1. Il primo libro de Madrigali
    Venezia, 1611
    19 satser SWV 1–19
  2. Psalmen Davids
    Dresden, 1619
    26 satser: SWV 22–47
  3. Historia der … Auferstehung [Påskeoratorium]
    Dresden, 1623
    SWV 50
  4. Cantiones sacrae
    Freiberg, 1625
    40 (41) satser: SWV 53–93
  5. Psalmen Davids [Beckers Psalter]
    Freiberg, 1628, genudgivet 1640
    101 satser: SWV 97a–256a (med overspringelser)
  6. Symphoniae sacrae I
    Venezia, 1629
    20 satser: SWV 257–276
  7. Musikalische Exequien
    Dresden, 1636
    SWV 279–281
  8. Kleine geistliche Konzerte I
    Leipzig, 1636
    24 satser: SWV 282–305
  9. Kleine geistliche Konzerte II
    Dresden, 1639
    31 satser: SWV 306–337
  10. Symphoniae sacrae II
    Dresden, 1647
    27 satser: SWV 341–367
  11. Geistliche Chormusik
    Dresden, 1648
    29 satser: SWV 369–397
  12. Symphoniae sacrae III
    Dresden, 1650
    21 satser: SWV 398–418
  13. Zwölf geistliche Gesänge
    Dresden, 1657
    12 satser: SWV 420–431
  14. Psalmen Davids [Beckers Psalter]
    Dresden, 1661  150 satser: SWV 97–256
 2. Udgivet uden opusnummer
 3. Skriftligt overleverede enkeltværker (udvalg)

↑  sidens top


Forside Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Siden oprettet 15. november 2012