Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

→ Værklister ↓ sidens fod → Johann Hermann Schein


Værker af Johann Hermann Schein
(1586-1630)

Israels-Brünnlein

I 1623 lod Johann Hermann Schein en samling med den ovennævnte, utraditionelle titel (»Israels lille brønd«) udgive i Leipzig, hvor han siden 1616 havde virket som kantor ved Thomas-skolen. Samlingen omfatter 26 vokale satser, alle skrevet til tysksprogede tekster. I lighed hans ældre samling Opella nova I, udgivet i 1618, bærer musikken præg af indflydelsen af den italienske tonekunst i begyndelsen af 1600-tallet. Dog var det to forskellige værktyper, der dannede forbillede for de to samlinger. For Opella novas vedkommende lå skrivemåden i Lodovico Viadanas Concerti ecclesiastici fra 1602 bag samlingens 30 gejstlige koncerter, mens det i den anden samling var den traditionelle, verdslige madrigal, han overførte og anvendte til evangelisk-luthersk kirkemusik. Karakteristisk er i denne sammenhæng, at satserne er skrevet for fem stemmer (to sopraner, alt, tenor og bas); kun den sidste er seksstemmig (to sopraner, alt, to tenorer og bas). Desuden forekommer der adskillige eksempler på, at Schein som i den italienske madrigal, tolker teksten musikalsk. Et oplysende eksempel er nr. III, hvori kromatiske figurer skildrer sorgen og bedrøvelsen i satsens første del, mens glæden udtrykkes i et livligt afsnit i tredelt takt senere i satsforløbet. Også hvad tekstgrundlaget angår er der forskel mellem de to samlinger. I Opella nova omfatter de traditionelle koralstrofer, mens de i Israels Brünnlein består af forskellige bibelcitater. To af teksterne menes desuden at skyldes Schein selv.

 1. O Herr, ich bin dein Knecht (Sl 116:16.17)
 2. Freue dich des Weibes deiner Jugend (Ordsp 5:18b-19)
 3. Die mit Tränen sähen (Sl 126:5-6)
 4. Ich lasse dich nicht (4 Mos 32:27b og Sl 4:9b)
 5. Dennoch bleibe ich stets an dir (Sl 73:23-24)
 6. Wende dich, Herr, und sei mir gnädig (Sl 25:16-18)
 7. Zion spricht: Der Herr hat mich verlassen (Es 49:14-16)
 8. Ich bin jung gewesen (Sl 37:25 og 37)
 9. Der Herr denket an uns (Sl 115:12-15)
 10. Da Jakob vollendet hatte (1 Mos 49:33 og 50:1)
 11. Lieblich und schöne sein ist nichts (Ordsp 31:30-31)
 12. Ist nicht Ephraim mein teurer Sohn (Jer 31:20)
 13. Siehe an die Werk Gottes (Præd 7:13-14)
 14. Ich freue mich im Herren (Es 61:10)
 15. Unser Leben währet siebnzig Jahr (Sl 90:10)
 16. Ihr Heiligen, lobsinget dem Herren (Sl 30:5-6)
 17. Herr, laß meine Klage (Sl 119:169-171)
 18. Siehe, nach Trost war mir sehr bange (Es 38:17-19)
 19. Ach Herr, ach meiner schone (teksten tilskrives J. H. Schein)
 20. Drei schöne Ding sind (Sir 25:1-2)
 21. Was betrübst du dich, meine Seele (Sl 42:12 og Sl 43:5)
 22. Wem ein tugendsam Weib bescheret ist (Ordsp 31:10-13)
 23. O, Herr Jesu Christe (teksten tilskrives J. H. Schein)
 24. Ich bin die Wurzel des Geschlechtes Davids (Åb 22:16b og 20-21)
 25. Lehre uns bedenken (Sl 90:12-14)
 26. Nu(n) danket alle Gott (Sir 50:24-26)

Scheins Israels Brünnlein forligger i en komplet indspilning på to CD'er med ensemblet Wiener-Renaissance dirigeret af Manfred Cortes. Plademærke og -nummer: CPO 999 959-2.


↑  sidens top


Forside Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Denne side opdateret 30. december 2013