Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

→ Forlaget Continuo → Reformationen ↓ sidens fod

Titelblad
 1. Præsentation
 2. Indhold
 3. Praktiske oplysninger
 4. Bestilling

1. Præsentation af bogen

Den evangelisk-lutherske Reformation kom til at øve afgørende indflydelse på så godt som alle sider af det kristne trosliv. Det gælder ikke alene teologien, liturgien og kirkens struktur, men også udtryksmåder som salmedigtning, kirkekunst og kirkemusik blev præget af reformerne. I forbindelse med forberedelserne til fejringen af Reformationens 500 års jubilæum i 2017 rettes opmærksomheden specielt i året 2012 imod den kirkelige tonekunst. I samme anledning udsendes denne bog, der i overskuelig form skildrer de vigtigste sider af kirkens musik i tiden før og i de første generationer efter indførelsen af den evangelisk-lutherske tro. Emnet belyses ikke alene musikalsk og musikhistorisk, men anskues også fra en både teologisk og liturgisk synsvinkel. I fremstillingen indgår korte biografier over centrale skikkelser i Reformationen. Bogen udgives med støtte fra Haderslev Stift.

2. Indhold

 1. Musikalske stiltræk 1450-1750
 2. Traditioner og konfessionelle forskelle
 3. Gudstjenesten
  • Messens opbygning
  • Den lutherske messe
  • Tidebønnerne
  • Overgangen fra latin til modersmålet
 4. Koralerne
  • Martin Luthers koraler
  • Luthers koraler på dansk
 5. Den flerstemmige messe
  • Den katolske messe
  • Den evangelisk-lutherske 'missa brevis'
 6. Kirkemusikalske genrer
  • Motetten
  • Den gejstlige koncert
  • Kantaten
 7. Passionen
  • Den evangelisk-lutherske passion
  • Passionsoratorierne
 8. Oratoriet
  • Den evangelisk-lutherske 'Historia'
 9. Orgelmusikken
  • Koralmelodiens anvendelse
  • J. S. Bachs Clavier-Übung III
  • Afsluttende bemærkninger

  Litteratur og udgaver
  Navneregister

3. Praktiske oplysninger

Omfang: 112 sider
ISBN 978-87-995072-1-4
Format: A5
Pris: kr. 150,00 inkl. moms, plus forsendelse

4. Bestilling

↑ sidens top


Forside Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Denne side opdateret den 27. februar 2013