Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

→ Komponister ↓ sidens fod

Komponistportræt

Louise Farrenc

Louise Farrenc

Jeanne-Louise Dumont, født 31. maj 1804 i Paris som datter af billedhuggeren Jacques Edmé Dumont og søster til billedhuggeren Auguste Dumont. Allerede som barn blev hun undervist i sang og klaver. Senere kom hun i lære hos Johann Nepomuk Hummel, der kom til at øve stor indflydelse på hende, og hos Ignaz Moscheles. Fra 1819 studerende hun på Pariserkonservatoriet under Anton Reicha, der underviste hende i harmonilære og orkestrering. Hun afbrød studierne for i 1821 at indgå ægteskab med fløjtenisten Aristide Farrenc, men kort tid efter genoptog hun studiet hos Reicha. Hun gav selv undervisning i klaverspil, optrådte som pianist og komponerede. Hun blev udnævnt til professor i klaver på Pariserkonservatoriet og indskrænkede derefter sit virke som udøvende kunstner, idet hun kun optrådte med egne værker. Ved ægtemandens død i 1865 videreførte hun det forlag, han havde grundlagt, og gjorde hans projekt med at udgive klavermusik »Les trésors des pianistes« i 20 bind færdigt.

Foruden klavermusik, som udgør en meget stor del af hendes produktion, komponerede hun musik for orkester og kammermusik. Hendes værker blev udgivet anonymt eller under ægtemandens navn.

Hun døde i Paris 15. september 1875

↑ sidens top


Forsiden Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Oprettet 7. marts 2009