Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

→ Værkfortegnelser

Fortegnelse over François Couperins værker

© Peter Ryom
Maurice Chauchie, Thematic Index of the Works of François Couperin, The Lyrebird Press, Monaco, 1949, reprint: AMS Press Inc., New York, 1976.

Fortegnelsen omfatter 506 numre, der hver betegner et enkeltstående stykke eller en sats i en større komposition. Fortegnelsen er disponeret således, at nr. 1-485 betegner værker, der blev udgivet i komponistens levetid (dvs. indtil 1733) anført i kronologisk orden efter udgivelsesåret, mens resten omfatter de upublicerede værker. Det skal dog bemærkes, at af de to første værker — de to orgelmesser — blev i henhold til fortegnelsen kun titelblad og privilegietekst trykt, mens selve musikken er håndskrevet. I en række tilfælde blev enkeltstående værker af Couperin, såvel instrumentale som vokale, udgivet i samlinger med musik af andre komponister. I alle tilfælde oplyses ordlyden af titelbladet og årstallet for udgivelserne, ligesom der henvises til den samlede udgave, fortegnelsens forfatter var ansvarlig for (1932-33). For hvert værknummer oplyses individuel titel og incipit på to systemer.

Se oversigten over udvalgte værker af Couperin

Se i øvrigt Introduktion til tematiske fortegnelser [PDF-format]


Forsiden Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Oprettet 7. marts 2009, opdateret 28. november 2021