Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

→ Komponister ↓ sidens fod

Komponistportræt

Frédéric Chopin
(1810-1849)

© Peter Ryom

Foto af Chopin

Chopin blev født den 22. februar (eller 1. marts?) 1810 i Zelazowa Wola nær Warszawa. Faderen var en fransk sproglærer, Nicolas Chopin (1771-1844), der i 1787 var emigreret til Polen, hvor han ægtede Justina Krzynanowska, som gav sønnen den første musikundervisning. Allerede som fem- eller seksårig begyndte han at optræde som pianist ved velgørenhedskoncerter. Fra samme tid stammer hans første kompositioner. Efter endt skolegang i Warszawa blev han i 1826 optaget på konservatoriet, hvor han studerede under Josef Elsner. Sideløbende fulgte han forelæsninger på universitetet og hørte foredrag om litteraturhistorie. Han knyttede desuden venskab med en række personligheder i det polske kulturliv. Han tilegnede sig et grundigt kendskab til polsk folkesang og folkemusik, som skulle få afgørende indflydelse på hans musik, men var også optaget af samtidens komponisters værker.

I 1829 rejste han på koncertturné til Berlin, og året efter optrådte han i Prag, Dresden og Wien. Overalt blev han modtaget med begejstring for sit blændende klaverspil. I oktober 1830 optrådte han for sidste gang i Warszawa. Måneden efter rejste han til Paris, hvor han var bosat resten af livet. I Paris gav han hyppigt koncerter og optrådte desuden i årene 1834-36 som pianist på rejser til bl.a. Tyskland. I 1836 mødte han forfatterinden George Sand, som han levede sammen med i en halv snes år. Bl.a. opholdt de sig i 1838 og det følgende år i Palma på Mallorca og i Marseille.

Han indskrænkede efterhånden sit virke som koncertpianist og vendte sig i stigende grad mod kompositionen, som han til gengæld dyrkede ihærdigt. Desuden gav han undervisning i klaverspil og skrev til det formål en række stykker, bl.a. etuderne op. 10 og 25. I 1847 kom det til et brud med Georges Sand, der blev et hårdt slag for ham. Året efter gennemførte han et længere ophold i England og Skotland, men den tuberkulose, han havde pådraget sig i en ung alder, blev yderligere forværret af det tågede klima på de britiske øer. Han blev alvorligt syg efter sin sidste koncert i London i november 1848, og ved hjemkomsten til Paris, blev hans tilstand forværret. Han døde den 17. oktober 1849 og blev begravet på Père-Lachaise-kirkegården i Paris. Efter eget ønske blev hans hjerte overført til en kirke i Warszawa.

Langt den overvejende del af Chopins musik er skrevet for klaver solo. Foruden et antal polske sange skrev han kun få kammermusikværker og værker med orkester, herunder to klaverkoncerter. Klavermusikken er specielt kendetegnet ved hans polske afstamning, der navnlig kommer til udtryk i satstyper som polonaise og mazurka, som han skrev henholdsvis 16 og 58 af. Også valse, nocturner, plæludier, rondoer, scherzoer og ballader udgør væsentlige dele af hans repertoire af ensatsede klaverstykker. Han skrev desuden tre klaversonater (c-mol, b-mol og h-mol) og enkelte sæt variationer.

Chopins værker er katalogiseret af Krystyna Kobylańska

↑ sidens top


Forsiden Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Oprettet 7. marts 2009, opdateret 28. november 2021