Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

↓ sidens fod → Introduktion til Anton Bruckner

Anton Bruckner
(1824-1896)

Værkfortegnelser

© Peter Ryom

Der er findes en række fortegnelser over Bruckners værker, anlagt efter forskellige principper og med vekslende indhold, men af flere grunde kan ingen af dem betegnes som fyldestgørende. Katalogiseringen af hans musik udgør i virkeligheden er forsømt område. Det er bemærkelsesværdigt og ejendommeligt, at Musikwissenschaftlicher Verlag i Wien, der siden 1934 har stået for udgivelsen af hans samlede værker i partitur efter videnskabelige, kildekritiske principper og heri tilmed har inddraget hans korrespondance (bind XXIV/1 og 2), ikke har udarbejdet en komplet fortegnelse over hans kompositioner med historiske, bibliografiske og praktiske opysninger.

Nogle af de foreliggende værklister skal omtales her. Med en enkelt undtagelse indgår de i forskellige monografier og opslagsværker; kun WAB-fortegnelsen er en selvstændig udgivelse.

 • Franz Graeflingers monografi Anton Bruckner. Bausteine zu seiner Lebensgeschichte udgivet i 1911 indeholder en liste over de værker, der var udgivet. Den er inddelt i seks hovedafsnit: A. symfonier (9 værker), B. kammermusik (1), C. kirkemusik (21), D. verdslige korværker (9), E. klaverværker (1) og F. lieder (2). I den efterfølgende tekst omtales 2 orgelværker og 26 ikke trykte kompositioner. I alt omfatter listen 71 titler. Bogen blev genudgivet i 1927 under titlen Anton Bruckner. Leben und Schaffen, hvori der findes et værkindeks med sidehenvisninger, men disse er ikke korrekte, og desuden omtales bl.a. en tiende symfoni (?) med henvisning til side 248, hvor den ikke er omtalt.
 • Max Auer udgav i 1923 monografien Bruckner, der omfatter Verzeichnis der Werke Anton Bruckners (s. 409-422) med 102 nummererede værker opstillet i kronologisk orden. Værker, der ikke var udgivet, blev betegnet med * ved nummeret. For de enkelte titler anføres et varierende antal oplysninger, bl.a. om tid og sted for kompositionen, besætning, tilegnelse og navnet på den person eller institution, der ejede manuskriptet. Monografien blev genudgivet i 1947 og 1982.

 • Alfred Orel, Anton Bruckner. Das Werk. Der Künstler. Die Zeit 1924
 • Bruckner-Handbuch 1996
 • Bruckner-Handbuch 2010

Renate Grasberger: Werkverzeichnis Anton Bruckner (WAB), Hans Schneider, Tutzing 1977

Fortegnelsen, der omfatter 149 numre, er inddelt i ti afsnit:

 1. Kirkelig vokalmusik: nr. 1-54
 2. Verdslig vokalmusik: nr. 55-95
 3. Orkesterværker: nr. 96-109
 4. Kammermusik: nr. 110-113
 5. Musik for blæseinstrumenter: nr. 114-116
 6. Klaverstykker: nr. 117-124
 7. Orgelkompositioner: nr. 125-131
 8. Tabte værker: nr. 132-135
 9. Udkast: nr. 136-143
 10. Tvivlsomme værker: nr. 144-145

Hertil kommer et tillæg: nr. 146-149. Fortegnelsen omfatter desuden fotografiske gengivelser af titelbladene fra førsteudgaverne af 71 udvalgte værker, en oversigt over de samlede udgaver, litteraturhenvisninger, en kronologisk oversigt, et register over vokalværkerne og et index.

Oplysningerne om de enkelte værker, der i alle tilfælde samlede på én side, omfatter: titel, incipit af 1. sats, besætning og forskellige historiske data vedrørende værkernes tilblivelse, førsteopførelse, første udgivelse og tilegnelse. Derimod oplyses der intet om de hånskrevne kilder til værkerne (bibliotek, signatur, titel, overskrift, omfang, karakter osv.).

Til fortegnelsens svagheder hører, at der ikke gøres nærmere rede for de forskellige versioner af blandt andet symfonierne. Årstallene for deres tilblivelse, førsteopførelse og første udgivelse er ikke tilstrækkelige til at holde dem ude fra hinanden. Defor ville det have været meningsfyldt blandt andet at gengive incipits af de to forskellige scherzoer, som Bruckner komponerede til den 4. symfoni, »Den romantiske« i Es-dur, og at betegne de to versioner med hver sit nummer, eksempelvis WAB 104a og WAB 104b.

I stedet henvises til de mere detaljerede oplysninger i monografien Anton Bruckner. Liv og værk (forlaget Multivers 2021) s. 228-317.

↑ sidens top


Forsiden Komponister Artikler Værklister Publikationer Diverse Anton Bruckner

29. februar 2024