Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

→ Artikler → Introduktion til symfonierne ↓ sidens fod

Anton Bruckner
(1824-1896)

Symfoni nr. 5 B-dur

© Peter Ryom 2018

Symfonien blev komponeret i 1875–76 og var efter færdiggørelsen genstand for mindre ændringer i 1877-78 (Schönzeler, s. 104). Den foreligger kun i én original version, men blev omarbejdet uden Bruckners godkendelse af hans elev Franz Schalk og opført i den ændrede version under hans ledelse i 1892 og udgivet i 1896. Symfonien har været genstand for betydelig interesse fra Bruckner-forskningens side, hvad den relativt omfattende litteratur om den vidner om.

Besætning

Disposition

Udgaver

  Original version
 • Kritische Gesamtausgabe 5. Band ved Robert Haas, forordet dateret 1937
 • Gesamtausgabe bind V ved Leopold Nowak, 1951
 • Schalks bearbejdelse
 • Philharmonia, Wiener Philharmonischer Verlag ved Josef v. Wöss, 1927

Indspilninger

Bruckners femte symfoni foreligger i talrige indspilninger på CD. Heraf skal kun et lille, repræsentativt udvalg anføres:

 • Claudio Abbado, Wiener Philharmoniker
 • Claudio Abbado, Lucerne Festival Orchestra (DVD)
 • Eliahu Inbal, Radio-Sinfonie-Orchester Frankfurt
 • Dennis Russel Davis, Brucknerorchester Linz
 • Giuseppe Sinopoli, Staatskapelle Dresden
 • Ældre optagelser
 • Wilhelm Furtwängler, Berliner Philharmoniker (1942)
 • Wilhelm Furtwängler, Wiener Philharmoniker (1951)
 • Hans Rosbaud, Sinfonie Orchester des Südwestfunk Baden-Baden (1953)
 • Schalks version
 • Hans Knappertsbusch, Münchener Symphonieorchester (1959)

Bruckners femte symfoni opviser en række egenskaber, der adskiller den fra hans andre symfonier. Især bemærkes, at den som den eneste begynder med en langsom indledning, men hertil kommer, at den samme indledning gentages i begyndelsen af finalen, dog med den forskel, at der i takt 3 optræder et oktavspring i 1. klarinet. Dette motiv er de første toner af satsens hovedtema. Utraditionel er også den motiviske sammenhæng mellem den langsomme sats og den efterfølgende scherzo. Dette motiv gentages tillige med hovedtemaet fra første sats i den langsomme indledning af finalen. Dette kan ses som en parallel til Beethovens 9. symfoni (i samme toneart, d-mol), hvis fjerde sats ligeledes begynder med citater fra de foregående tre, der veksler med dissonerende akkorder, men dem tager Beethoven så at sige afstand fra ved at indføre et recitativ med ordene »O, Freunde, nicht diese Töne! sondern laßt uns angenehmere anstimmen, und freudenvollere.« (O, venner, ikke disse toner, men lad os istemme behageligere og glædeligere), der danner optakten til det velkendte Freude-tema. I Bruckners symfoni veksler citaterne fra de tre første satser med brudsykkter af finalens hovedtema, der fremføres i en storslået fuga. Temaerne citeres også i satsens afsluttende klimax, og symfonien fremstår derved som en i sammehængende helhed.

Schalks bearbejdelse adskiller sig fra den originale ved talrige ændringer i instrumenteringen og ved omfattende udeladelser i finalen, der omfatter 512 takter i den ændrede version. Desuden foreskrev han tilføjelsen af en selvstændig blæsergruppe, der skulle opstilles højt bag orkestret og som skulle virke som forstærkning af det afsluttende afsnit, betegnet som Choral i Bruckners originale partitur.Litteratur

 • Schönzeler, Hans Hubert, Bruckner, Calder & Boyars, London 1970 — Musikwissenschaftlicher Verlag, Wien 1974 (oversat fra engelsk af forfatteren)
 • Om symfoni nr. 5
 • Haas, Robert og Leopold Nowak, V. Symphonie B-Dur. Revisionsbericht. Musikwissenschaftlicher Verlag, Wien 1985
 • Leibnitz, Thomas, Die Brüder Schalk und Anton Bruckner. Hans Schneider, Tutzing 1988, specielt s. 280–310
 • Doebel, Wolfgang, Bruckners Symphonien in Bearbeitungen. Die Konzepte der Bruckner-Schüler und ihre Rezeption bis Robert Haas. Hans Schneider, Tutzing 2001
 • Müller, Bertram, Anton Bruckners Fünfte Symphonie. Rezeption, Form-, Struktur- und Inhaltsanalyse. Musikverlag Katzbichler, München–Salzburg, 2003

↑ sidens top


Forside Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Siden oprettet den 28. august 2018