Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

→ Artikler → Introduktion til symfonierne ↓ sidens fod

Anton Bruckner
(1824-1896)

Annulleret Symfoni d-mol
»Symfoni nr. 0«

© Peter Ryom 2018

I en længere årrække har det været almindeligt antaget, at denne symfoni oprindeligt blev skrevet i 1863 og senere revideret i 1869, hvorfor den skulle omfatte to versioner, hvoraf den første dog mentes at være gået tabt. Dette har vist sig ikke at være korrekt (jf. litteratur nedenfor). Symfonien blev komponeret i 1869, men på grund af usikkerhed, der var forårsaget af en kritisk bemærkning om den, valgte Bruckner at trække den tilbage. På første side af det håndskrevne partitur tilføjede han derfor ordet Annulirt under overskriften Symphonie No 2 Dmoll. Som denne værktitel viser, var det reelt hans anden symfoni, der således blev komponeret mellem den første i c-mol fra 1865-66 og den efterfølgende i samme toneart fra 1871-72. Som følge af sin beslutning om at lade den udgå ændrede Bruckner nummeret på den sidstnævnte fra 3 til 2, og desuden forklarer tilbagetrækningen den omstændighed, at han skulle have skrevet to symfonier i samme toneart efter hinanden. I øvrigt er det tankevækkende, at Bruckner ikke tilintetgjorde partituret, hvis han virkelig havde ment, at værket skulle kasseres. Måske var han også i tvivl om, hvorvidt denne beslutning var rigtig, men der er ikke noget, der tyder på, at han vendte tilbage til den f.eks. med henblik på en omarbejdelse. — I øvrigt er ordet Annulirt fejlagtigt blevet udlagt som »nummer 0«, der i almindelighed anvendes som betegnelse for symfonien.

Den bemærkning, den nærtagende Bruckner reagerede på, blev fremsat af dirigenten Otto Dessoff, som han havde henvendt sig til i håb om, at han ville stå for en opførelse. Om første sats skal han have spurgt: »Wo ist denn da das Hauptthema?« (Hvor er hovedtemaet?), hvilket er forståeligt nok i betragtning af, at der ikke forekommer et egentligt tema i ekspositionsdelens første led; heri består musikken i stedet af forskellige motiver og tonegentagelser, der medvirker til at slå hovedtonearten d-mol fast. Både denne sats og de efterfølgende rummer i øvrigt mange træk, der er karakteristiske for Bruckners tonesprog. Symfonien blev opført første gang så sent som i 1924 (først dog kun 3. og 4. sats, senere samme år hele symfonien).

Besætning:

Disposition

Udgave:

Indspilning:

Litteratur

↑ sidens top


Forside Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Siden oprettet den 28. august 2018