Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

→ Komponister ↓ sidens fod

Komponistportræt

Georg Böhm
(1661-1733)

© Peter Ryom

Intet portræt

Böhm var en af den nordtyske orgelskoles mestre, som direkte eller indirekte øvede indflydelse på Johann Sebastian Bachs musik for orgel. Han blev født 2. september 1661 i Hohenkirchen (nær Ohrdruf i Türingen) som søn af Johann Balthasar Böhm, der var skolelærer og organist, og hans hustru Martha, født Schambach. Sin første skole- og musikundervisning fik han rimeligvis af faderen. Efter dennes uventede død i 1675 kom han til Goldbach, hvor han gik i latinskolen, og derfra til gymnasiet i Gotha. Efter endt skolegang blev han i 1684 immatrikuleret ved universitetet i Jena, men varigheden af hans studieophold her er ukendt. Måske forlod han byen i 1690. Om de følgende år foreligger der ingen sikre oplysninger.

Fra 1693 opholdt han sig i Hamborg, hvor han muligvis modtog undervisning i orgelspil af Johann Adam Reinken (1643-1722, tidligere elev af Heinrich Scheidemann, der selv havde været elev af Jan Pieterszoon Sweelinck i Amsterdam). Det er også tænkeligt, at Böhm besøgte Lübeck for at høre og lære af Dietrich Buxtehude. I 1698 tiltrådte han som Christian Flors efterfølger embedet som organist ved St.Johannis-Kirche i Lüneburg, i hvilket han forblev resten af livet. Det er uvist, om han underviste — og overhovedet traf — Johann Sebastian Bach, der i årene 1700-02 (?) var elev på Michaelis-skolen i samme by. Böhm døde den 18. maj 1733 i Lüneburg.

Hans musik omfatter en række værker for orgel, desuden musik for cembalo, kantater og motetter. Han vides også at have komponeret en passion, som dog er gået tabt. Det kan ikke udelukkes, at der i virkeligheden er tale om den Johannes-passion, der blev opført i Hamborg i 1704 og som siden fejlagtigt er blevet tilskrevet G. F. Händel.

↑ sidens top


Forsiden Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Oprettet 7. marts 2009, opdateret 27. november 2021