Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

→ Værklister ↓ sidens fod → J. S.Bach → Oversigt over Bachs koralbearbejdelser


Johann Sebastian Bachs koralbearbejdelser for orgel

»Neumeister Choräle«

»Neumeister Choräle« er den almindeligt anvendte betegnelse på en samling koralbearbejdelser for orgel, anlagt i 1790'erne af Johann Gottfried Neumeister (1756-1840; han bør ikke forveksles med forfatteren af en speciel type kantatetekster, Erdmann Neumeister, 1671-1756). Samlingen blev i 1873 erhvervet af Yale University, hvor den henlå upåagtet i mere end 100 år. Først i midten af 1980'erne blev den opdaget af Bach-specialisterne Hans-Joachim Schulze og Christoph Wolff. Den første beskrivelse af fundet skyldes W. Krumbach, der udgav en artikel i Neue Zeitschrift für Musik, 1985 (bibliografiske oplysninger under litteratur).

Neumeister-samlingen omfatter 82 satser af forskellige komponister, herunder navnlig Johann Sebastian Bach, der anføres som ophavsmand til 38 satser. Også hans svigerfar og fjerne slægtning Johann Michael Bach (1648-94) indtager en fremtrædende plads med 25 stykker; ham tilskrives bl.a. sats nr. 12, In dulci jubilo, der indtil fundet af manuskriptet blev betragtet som et (om end tvivlsomt) værk af Johann Sebastian Bach (førhen BWV 751). Blandt de øvrige komponister kan nævnes Johann Pachelbel og Friedrich Wilhelm Zachow (Georg Friedrich Händels lærer i Halle).

Samlingens betydning for kendskabet til Bachs koralbearbejdelser for orgel består ikke alene i, at den viste sig at indeholde 30 hidtil ukendte stykker af ham, hvortil kom to værker, der her foreligger i en mere omfattende og komplet udformning end den hidtil kendte; manuskriptets værdi skyldes også det forhold, at satserne efter alt at dømme stammer fra Bachs ansættelse i Arnstadt (1703-07), dvs. fra et meget tidligt afsnit af hans karriere som komponist.

Nedenstående oversigt omfatter de koralbearbejdelser, der er tilskrevet ham og som anses for at være ægte (nr. 20, optaget i værkfortegnelsen som BWV 1096, er af Johann Pachelbel). Tallene i den første kolonne oplyser de enkelte satsers placering i manuskriptet. Vedrørende indholdet af de øvrige kolonner henvises til oversigten over Bachs koralbearbejdelser for orgel.

Nr.Titel
BWV
Omf.
EVG
11Der Tag, der ist so freudenreich (eller)
Ein Kindelein so löbelich (også i »Enkeltvis overleverede koralbearbejdelser«)
71938
14Wir Christenleut109035
15Das alte Jahr vergangen ist10913459
16Herr Gott, nun schleuß den Himmel auf109236
17Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen10933781
18O Jesu, wie ist dein Gestalt109445
19O Lamm Gottes, unschuldig109547190.1
21Ehre sei dir, Christe, der du leidest10975375
31Wir glauben all an einen Gott109860183
32Aus tiefer Not schrei ich zu dir109939299
33Allein zu dir, Herr Jesu Christ110039232
35Ach Gott und Herr (2. del også i »Enkeltvis overleverede koralbearbejdelser«)71437 + 24233
36Ach Herr, mich armen Sünder (eller)
Herzlich tut mich verlangen (også i »Enkeltvis overleverede koralbearbejdelser«)
74221[83]
38Durch Adams Fall ist ganz verderbt110151
40Du Friedefürst, Herr Jesu Christ110246422
48Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort110331193
49Vater unser im Himmelreich (eller)
Nimm von uns, Herr, du treuer Gott (også i »Enkeltvis overleverede koralbearbejdelser«)
73761344
50Wenn dich Unglück tut greifen an110426
51Jesu, meine Freude110524396
52Gott ist mein Heil, mein Hilf und Trost110630
57Jesu, meins Lebens Leben11072686
58Als Jesus Christus in der Nacht + Variat[io]110824 + 20
59Ach Gott, tu dich erbarmen110974
60O Herre Gott, dein göttlich Wort111049[195]
64Nun lasst uns den Leib begraben111144
65Christus, der ist mein Leben111229516
66Ich hab mein Sach Gott heimgestellt111341
67Herr Jesu Christ, du höchstes Gut111443219
68Herzlich lieb hab ich dich, o Herr111547397
69Was Gott tut, das ist wohlgetan111638372
70Alle Menschen müssen sterben111727
71Machs mit mir, Gott, nach deiner Güt
(oprindeligt »Fuga« for cembalo, 25 takter, her komplet med afsluttende koralbearbejdelse)
95743525
72Werde munter, meine Gemüte111830475
73Wie nach einer Wasserquelle111936[524]
75Christ, der du bist der helle Tag112026
77Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (også i Orgelbüchlein)63918343
78Herr Christ, der einig Gotts Sohn (også i Orgelbüchlein)60114 (20?)67

↑  sidens top


Forside Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Denne side oprettet 16. maj 2009