Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

→ Værklister ↓ sidens fod → J. S.Bach → Oversigt over Bachs koralbearbejdelser


Johann Sebastian Bachs koralbearbejdelser for orgel

Enkeltvis overleverede koralbearbejdelser

I kolonnen BWV henvises til Bach-Werke-Verzeichnis, Kleine Ausgabe (1998). Kursiverede numre betegner satser, om hvis ægthed der ifølge den nævnte værkfortegnelse hersker tvivl; * angiver, at usikkerheden skyldes, at de er tilskrevet både Bach og andre komponister. Det skal i øvrigt bemærkes, at det ikke kun er de således markerede satser, hvis ægthed er tvivlsom (ifølge begge udgaver af Peter Williams' standardværk om Bachs orgelmusik er det usandsynligt (»unlikely«), at f.eks. BWV 758 skulle være et ægte værk). Udeladte numre (f.eks. 692 eller 746) betegner koralbearbejdelser, der fejlagtigt er tilskrevet Bach, og som derfor er overført til værkfortegnelsens Anhang. I kolonnen Omf. oplyses taktantallet. Hvor dette er angivet med to cifre og med +, efterfølges koralbearbejdelsen af en almindelig, homofon udsættelse af koralmelodien. BWV 722a, 729a og 732a er noterede uden taktstreger og BWV 738a er noteret med kun tre taktstreger, hvorfor de anførte 'taktal' ikke er oplysende for satsernes omfang. I sidste kolonne henvises til koralerne i Evangelisches Gesangburch. — Se i øvrigt den samlede oversigt over Bachs koralbearbejdelser.

Titel
BWV
Omf.
EVG
Førhen »Kirnberger Sammlung«
Wer nur den lieben Gott läßt walten69030 + 9369
Wer nur den lieben Gott läßt walten6918369
Wo soll ich fliehen hin69491
Fantasia super Christ lag in Todesbanden695111 + 13101
Christ lag in Todesbanden695a111101
Christum wir sollen loben schon (eller)
Was fürschtst du Feind, Herodes, sehr
Fughetta
69620
Gelobet seist du, Jesu Christ
Fughetta
6971423
Herr Christ, der einig Gottes Sohn
Fughetta
6982067
Nun komm, der Heiden Heiland
Fughetta
699164
Vom Himmel hoch, da komm ich her7005824
Vom Himmel hoch, da komm ich her
Fughetta
7012724
Das Jesulein soll doch mein Trost
Fughetta
70223
Gottes Sohn ist kommen
Fughetta
703225
Lob sei dem allmächtigen Gott
Fughetta
70423
Durch Adams Fall ist ganz verderbt70593
Liebster Jesu, wir sind hier
(med anden version: alio modo)
70610
10
161
Ich hab mein Sach Gott heimgestellt707140
Ich hab mein Sach Gott heimgestellt70823
Ich hab mein Sach Gott heimgestellt708a18
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend70921155
Wir Christenleut habn jetzund Freud710*45
Allein Gott in der Höh sei Ehr
Bicinium
711*63179
In dich hab ich gehoffet, Herr71234275
Fantasia super Jesu, meine Freude713103 + 13396
Fantasia super Jesu, meine Freude713a103396
Førhen »Choralbearbeitungen«
Ach Gott und Herr (også i Neumeister Choräle, i to dele)71424233
Allein Gott in der Höh sei Ehr71517179
Fuga super Allein Gott in der Höh sei Ehr71689179
Allein Gott in der Höh sei Ehr71746179
Christ lag in Todesbanden71877101
Der Tag, der ist so freudenreich (også i Neumeister Choräle)71938
Ein feste Burg ist unser Gott72057362
Erbarm dich mein, o Herre Gott72134
Gelobet seist du, Jesu Christ7221223
Gelobet seist du, Jesu Christ722a1#23
Gelobet seist du, Jesu Christ
Fughetta
7234823
Gott, durch deine Güte72442
Herr Gott, dich loben wir725258191
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend7268155
Herzlich tut mich verlangen72717(85)
Jesus, meine Zuversicht7289
In dulci jubilo72951
In dulci jubilo729a1#
Liebster Jesu, wir sind hier73010161
Liebster Jesu, wir sind hier73111161
Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich7321227
Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich732a1#27
Meine Seele erhebt den Herren
Fuge über das Magnificat
733*136
Nun freut euch, lieben Christen gmein73437341
Fantasia super Valet will ich dir geben73564523
Valet will ich dir geben735a62523
Valet will ich dir geben73647 + 12523
Vater unser im Himmelreich (også i Neumeister Choräle)73731344
Vom Himmel hoch, da komm ich her7381524
Vom Himmel hoch, da komm ich her738a4#24
Wie schön leuchtet der Morgenstern7397570
Wir glauben all an einen Gott740*30183
Førhen »Choralvorspiele«
Ach Gott, vom Himmel sieh darein74160273
Ach Herr, mich armen Sünder (også i Neumeister Choräle)74221
Ach, was ist doch unser Leben74343
Auf meinen lieben Gott
Per canonem
74434345
Aus der Tiefe ruf ich zu dir74533
Christus, der uns selig macht7475977
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend74924155
Herr Jesu Christ, meins Lebens Licht75023
Jesu, der du meine Seele75222
Jesu, meine Freude (fragment)753(9)396
Liebster Jesu, wir sind hier75449161
Nun freut euch, lieben Christen75547341
Nun ruhen alle Wälder75619477
O Herre Gott, die göttlichs Wort75738
O Vater, allmächtiger Gott
+ vers 1-3
75852, 19, 19, 23
Vater unser im Himmelreich76229344
Wie schön leuchtet der Morgenstern7632570
Wie schön leuchtet der Morgenstern (fragment)764(23)70
Wir glauben all an einen Gott76586183
O Lamm Gottes, unschuldig108525190.1

↑  sidens top


Forside Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Denne side oprettet 16. maj 2009