Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 
 

→ Værklister ↓ sidens fod → J. S. Bach → Oversigt over Bachs koralbearbejdelser for orgel


Johann Sebastian Bachs koralbearbejdelser for orgel

Clavier-Übung III

Tredje del af Clavier-Übung, der blev trykt og udgivet i 1739 i Leipzig, er den eneste af de fire dele, der er skrevet for orgel (de øvrige tre er for cembalo). Titelbladets ordlyd:

Dritter Theil | der | Clavier Übung | bestehend | in | verschiedenen Vorspielen | über die Catechismus- und andere Gesænge, | vor die Orgel: | Denen Liebhabern, und besonders denen Kennern | von dergleichen Arbeit zur Gemüths Ergezung | verfertiget von | Johann Sebastian Bach, | Koenligl. Pohlnischen, und Churfürstl. Saechs. | Hoff-Compositeur, Capellmeister, und | Directore Chori Musici in Leipzig. | In Verlegung des Authoris.

Samlingen betragtes i almindelighed som Bachs musikalske forkyndelse af den kristne tro, som han udtrykker med forskellige former for symbolik. Antallet af satser i samlingen er 27, dvs. 3x3x3 — et sindbillede på Treenigheden — og tonearten af det indledende præludium og den afsluttende fuga er Es-dur, der noteres med 3 b'er. På samme måde har Bach noteret de tre første koralbearbejdelser. Præludiet består af flere motiver, der i almindelighed tolkes som symboler på henholdsvis Faderen, Sønnen og Helligånden, og fugaen består af tre dele med hver sit tema. De 21 koralbearbejdelser er skrevet over melodier, der indgik i gudstjenesten i Leipzig på Bachs tid. De ni første (nr. 2-10) udgør en Missa brevis for orgel, dvs. et luthersk-evangelisk modstykke til katolske orgelmesser (som f.eks. François Couperins to værker inden for denne genre). De følgende 12 satser (nr. 11-22) følger Martin Luthers Lille Katekismus (se f.eks. »Den danske Folkekirkes Bekendelsesskifter« ved Leif Grane, Det danske Bibelselskab 1976, s. 102-123):

  • De ti bud (sats nr. 11-12)
  • Troen (sats nr. 13-14)
  • Fadervor (sats nr. 15-16)
  • Den hellige dåbs sakramente (sats nr. 17-18)
  • Hvorledes skal man lære jævne folk at skrifte (sats nr. 19-20)
  • Alterets sakramente (sats nr. 21-22)

Den tredje og sidste gruppe, der omfatter fire duetter (sats nr. 23-26), er det derimod ikke umiddelbart muligt at tolke. Bach-forskere og -eksegeter har i tidens løb givet en række forskellige forslag til, hvad de skal symbolisere, bl.a. de fire evangelister, de fire store profeter i Det gamle Testamente, de fire verdenshjørner, de fire elementer, de fire temperamenter, de fire årstider. Der er desuden rejst tvivl om, hvorvidt de overhovedet er skrevet for orgel, eftersom de stilistisk minder om Bachs tostemmige inventioner for cembalo (i Bach-Werke-Verzeichnis anføres de blandt værker for dette instrument). Den originale udgave indeholder dog ikke andre oplysninger om besætningen end det, der fremgår af titelbladet.

I nedenstående oversigt over indholdet gengives i kolonne 2 de enkelte satsers originale titel, gengivet efter faksimile-udgaven. Under Not. oplyses antallet af systemer, som de enkelte satser er noteret på i den originale udgave; det bemærkes i denne forbindelse, at flere af de stort anlagte satser er noteret på to systemer, også selv om der indgår pedal i satserne (i moderne udgaver anføres denne sædvanligvis i et selvstændigt system). Vedrørende indholdet af de øvrige kolonner henvises til oversigten over Bachs koralbearbejdelser for orgel.

Nr.Titel
BWV
Omf.
Not.
EVG
1Præludium pro Organo pleno.522.I2052
2Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit
Canto fermo in Soprano a 2 Clav. et Ped.
669422178.4
(se neden-
for)
3Christe, aller Welt Trost
Canto Fermo in Tenore a 2 Clav et Pedal
670612
4Kyrie, Gott heiliger Geist
à 5 Canto fermo in Basso cum Organo pleno.
671602
5Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit
alio modo manualiter
672322
6Christe, aller Welt Trost673302
7Kyrie, Gott heiliger Geist.674342
8Allein Gott in der Höh sey Ehr.
à 3 Canto fermo in Alto.
675662179
9Allein Gott in der Höh sey Ehr.
a 2 Clav et Pedal.
6761263
10Fughetta super Allein Gott in der Höh sey Ehr.
manualiter
677202
11Dies sind die heilgen zehn Gebot
a 2 Clav et Ped. Canto fermo in Canone.
678603231, mel: 498
12Fughetta super Dies sind die heilgen zehn Gebot.
manualiter.
679352
13Wir gläuben all an einen Gott
in Organo pleno con Pedale.
68 1002183
14Fughetta super Wir glaúben all an einen Gott
manualit:
681152
15Vater unser im Himelreich
à 2 Clav. et Pedal è Canto fermon in Canone
682913344
16Vater unser im Himelreich
alio modo manualiter.
683242
17Christ, unser Herr, zum Iordan kam.
a. 2. Clav. é Canto fermo in Pedal.
684812202
18Christ, unser Herr, zum Jordan kam
alio modo manualiter
685272
19Aus tieffer Noth schreÿ ich zu dir
a 6 in Organo pleno con Pedale doppio.
686753299 (første melodi)
20Aus tieffer Noth schreÿ ich zu dir
a. 4. alio modo manualiter.
6871022
21Iesus Christus, unser Heyland, der von uns den Zorn Gottes wandt
2. Clav. e Canto fermo in Pedal.
6881182215
22Fuga super Iesus Christus, unser Heÿland.
a. 4. manualiter.
689672
23Duetto I802732
24Duetto II8031492
25Duetto III804392
26Duetto IV8051082
27Fuga â 5. con pedale. pro Organo pleneo.552.II1172

Melodien til de første seks koralbearbejdelser er en tysk oversættelse og musikalsk tilpasning af det gregorianske, troperede Kyrie, fons bonitatis [Pater ingenite a quo bona cuncta procedunt, eleison] (Messe II i Graduale Romanum). Melodien står i den 3. kirketoneart, dvs. frygisk (grundtone e):

Kyrie fons bonitatis

Melodien gengives på denne måde i EVG:

Kyrie Gott Vater

og på denne måde i Gesangbuch der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schleswig-Holsteins (Nr. 580):

Koral

De samme musikeksempler i en bedre kvalitet ses her [PDF]

↑  sidens top


Forside Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Denne side opdateret 16. maj 2009