Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

→ Artikler ↓ sidens fod

Johann Sebastian Bachs musik til juletiden

I forbindelse med sine forskellige ansættelser som hoforganist, hofkapelmester og kantor komponerede Johann Sebastian Bach (1685-1750) et større antal værker af vekslende beskaffenhed, som var beregnede til opførelse under juletidens forskellige gudstjenester eller som på anden måde havde - og stadig har - relation til kirkens fejring af festen for Jesu fødsel. Det drejer sig om både vokal og instrumental musik. Den sidstnævnte omfatter kun værker for orgel, for i modsætning til andre komponister fra baroktiden skrev han ingen julemusik for orkester som pastoraler (af f.eks. Johann David Heinichen) eller concerti grossi (af bl.a. Arcangelo Corelli og Giuseppe Torelli).

Vokalværker

For fuldstændighedens skyld omfatter nedenstående liste Bachs kantater til helligdagene fra 1. juledag til og med Epifani (»Hellig tre Konger«).

Orgelværker

Listen omfatter koralbearbejdelser for orgel over melodier, hvis tilhørende tekster har relation til juledagene og nytår.

Andre værker med indirekte relation til juletiden

  • Det store variationsværk Einige canonische Veränderungen über das Weihnachtslied: Vom Himmel hoch da komm ich her BWV 769 komponerede Bach i 1747 eller kort forinden med henblik på optagelse som medlem af »Sozietät der musikalischen Wissenschaften« i Leipzig.
  • Blandt de koralbearbejdelser, der fejlagtigt er blevet tilskrevet Bach, skal her kun nævnes den smukke In dulci jubilo, førhen BWV 751, der skyldes hans slægning Johann Michael Bach (1648-1694).

↑ sidens top


Forside Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Siden oprettet den 14. december 2011