Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

→ Komponister ↓ sidens fod

Komponistportræt

Johann Christian Bach

Johann  Christian Bach

Johann Sebastian Bachs yngste søn, Johann Christian, blev født den 5. september 1735 i Leipzig, som han forlod, da faderen døde i 1750. Han kom i pleje hos sin ældre halvbror i Berlin, Carl Philipp Emanuel, der underviste ham i klaverspil og komposition. Her skrev han nogle af sine første værker, bl.a. klaverkoncerter. I 1754 eller 1755 rejste han til Italien, hvor han forblev i en årrække. I Bologna modtog han musikundervisning af den navnkundige Giovanni Battista Martini, kendt som »Padre Martini«, og i Milano komponerede han efter tilskyndelse af en adelsmand, Agostino Litta, en række latinske kirkemusikværker. Han var i mellemtiden konverteret til den katolske tro og blev i 1760 ansat som organist ved domkirken. Desuden skrev han flere operaer, der blev opført i forskellige italienske byer.

To år senere drog han til London, hvor han bosatte sig og virkede resten af livet. Året efter udgav han en samling klaverkoncerter op. 1, tilegnede den engelske dronning Charlotte, der ansatte ham ved hoffet som musiklærer. I 1763 blev den første af en række operaer af ham opført i London, hvor han efterhånden opnåede en betydelig anseelse.

Carl Friedrich Abel

Det skyldes ikke mindst en serie abonnementskoncerter, som han fra 1765 arrangerede i samarbejde med en tidligere landsmand, Carl Friedrich Abel (1723-1787), de berømte Bach-Abel-Concerts. Abel var ligeledes bosat i London, hvor han optrådte som virtuos på viola da gamba og desuden virkede som komponist. I de første mange år var koncerterne, som blev afholdt i forskellige lokaler i London, genstand for betydelig opmærksomhed, især blandt byens borgerskab, men med tiden dalede interessen, og virksomheden måtte gradvis indskrænkes. Johann Christian Bach døde den 1. januar 1782.

Han var en af de fremtrædende komponister fra midten af 1700-tallet, der bidrog til overgangen fra den ældre stilart, barokken, til den kommende nye, klassikken, der nåede sin fuldendelse i slutningen af århundredet med Joseph Haydns og Wolfgang Amadeus Mozarts værker. Allerede som otteårig besøgte Mozart i 1764 London og stiftede her personligt bekendtskab med Bach og lærte stilen i hans musik at kende. Under opholdet skrev han nogle af sine første symfonier, der bærer tydeligt præg af påvirkningen fra Bach (KV 16 og KV 19, 1764/65), og nogle år senere lagde han nogle af hans klaversonater fra op. 5 (1768) til grund for sine tre første klaverkoncerter (KV 107, 1771). Han havde stor agtelse for Bach, hvis død han i et brev til faderen omtalte som et »tab for musikkens verden«.

Johann Christian Bachs musik omfatter foruden de ovennævnte operaer, klaverkoncerter og -sonater et antal symfonier, koncerter for forskellige blæseinstrumenter og en række »koncerterende symfonier« for et vekslende antal soloinstrumenter af forskellig art. Enkelte værkgrupper er omtalt her.

↑ sidens top


Forside Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Siden oprettet 23. november 2017